Základná škola s materskou školou BzovíkHistória a súčasnosť

Vedenie školy

Zamestnanci školySpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský klub detíKontaktné údaje


Vitajte na stránke našej školy


Aktuality

S BATOHOM CEZ HORY...
Vďaka štátnemu príspevku sme sa my - deti z prvého stupňa - mohli zúčastniť jedinečnej školy v prírode. Od 9. do 13. mája sme sa stali turistami v Malej Fatre. Ubytovali sme sa v hoteli Boboty. Izby boli pekné a jedlo výborné. Každý deň nás obsluhovali usmievaví čašníci. V prvý deň po ubytovaní sme si vyšli prezrieť okolie. Po prvej noci strávenej bez rodičov nás čakala dlhá túra od hotela cez Podžiar na Dolné diery a Nové diery. Tam preverili našu odvahu kovové rebríky a kamenné tiesňavy. Odtiaľ sme sa vybrali cez dedinku Štefanova na hotel. Prešli sme neuveriteľných 12 km. Druhý deň bol naplánovaný výlet Terchovským vláčikom do Terchovej. Pán sprievodca nám čo-to porozprával o Jurajovi Jánošíkovi, prezreli sme si aj múzeum s expozíciou o Jánošíkovi. Potom sme sa vybrali na rozhľadňu Terchovské srdce, z ktorej bol nádherný výhľad. Nakoniec sme navštívili miestny kostol s vyrezávaným betlehemom. Poobede sme si boli v okolí hotela nazbierať prírodniny, aby sme na ďalší deň mohli z nich tvoriť  obrazy. Vo štvrtok nás čakala posledná túra - Vrátna dolina. Zhodou náhod tam mali skúšobné cvičenie aj horskí záchranári. Videli sme vrtuľník aj horské sanitky vo výcvikovej  akcii . Vo Vrátnej doline sme si prezreli obnovenú  kabínkovú lanovku. Na miestnom symbolickom cintoríne sme si uvedomili , aké sú  hory a príroda krásne, ale aj to, aké sú nebezpečné a zradné. Na vlastné oči sme videli silu prírody, hoci od ničivých prívalových dažďov už prešli dva roky. Prežili sme veľa pekných chvíľ, no najviac sme sa tešili na sľubovaný pobyt v bazéne. Tam sme si uvoľňovali stuhnuté svalstvo po všetkých túrach. Pobyt sme ukončili vyhodnotením Školy v prírode - dostávali sme pamätné listy a tí najporiadkumilovnejší boli ocenení sladkou odmenou. Možno vás  naše fotky inšpirujú k tomu, aby ste Malú Fatru navštívili aj vy.

McDonald´s cup – 1. stupeň
Dňa 3. 5. 2016 sa chlapci 1. stupňa zúčastnili na futbalovom turnaji Mc Donald´s cup. Zo siedmich družstiev sa po  jednej výhre a dvoch prehrách umiestnili na 5. mieste. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Timotej Zelenčík, Patrik Matejka, Gabriel Melich  zo 4. ročníka, Andrej Kohút, Michal Cyril Mackov, Richard Sopko a Lukáš Pápay z 3. ročníka, Tobias Bartko, Jakub Cúth, Nicolas Dávidík a Tristan Maximus Seemann z 2. ročníka. Mladých futbalistov si môžete pozrieť TU.

Deň Zeme
sme si v škole pripomenuli práve v piatok 22. apríla. Žiaci si najprv vypočuli reláciu o histórii nakladania s odpadmi a o spôsoboch, ktoré sa využívajú v súčasnosti. Tento rok sme sa zamerali na čierne skládky. Potom sa žiaci druhého stupňa spolu so svojimi triednymi učiteľmi a učiteľkami vybrali na vychádzku do okolia s cieľom zmapovať výskyt čiernych skládok a prípadne ich aj nafotiť. Boli sme však príjemne prekvapení, keď sme žiadnu väčšiu skládku nenašli. Našli sme len menšie kopy odpadkov, ktoré po sebe zanechali nevychovaní ľudia. Aj žiaci 1. stupňa si pripomenuli „Deň Zeme“ a potrebu starať sa o našu planétu. Počas prvých dvoch hodín pozerali rozprávku, ktorá bola zameraná na danú tému. Potom deti pomohli očistiť prírodu v obci Bzovík od smetí a odpadu. A tu je aj niekoľko fotografií.

Vynikajúci úspech v hádzanej 
V utorok 26. apríla 2016 sa v Detve konali majstrovstvá kraja v hádzanej chlapcov. Výkon našich chlapcov bol skvelý. Srdce, pot a duša ich previedli k víťazstvu a k postupu na MSR, ktoré budú v Trnave. Je to vynikajúci úspech pre našich chlapcov. Nasledujúci deň, v stredu 27. apríla 2016, sa tiež v Detve konali majstrovstvá kraja v hádzanej dievčat. Dievčatá predviedli nádherné športové predstavenie a ukázali, ako sa dokážu baviť športom - proste úžas. Po chlapcoch tak aj naše dievčatá súťaž vyhrali a vybojovali si právo zúčastniť sa na MSR. Obidvom družstvám všetci gratulujeme a prajeme im, aby si svoj úspech užili. A v Trnave na MSR  všetkým ukázali, ako sa dokážu zo športu tešiť. Naše gratulácie patria aj pánovi učiteľovi Petrášovi, ktorý chlapcov  aj dievčatá pripravoval a priviedol ich až k titulom majstrov kraja. A tu si môžete pozrieť naše víťazné družstvá.  

 Dňa 7.4.2016 sa na našej škole uskutočnil „veľký deň“ pre budúcich prváčikov – ZÁPIS. Po    zoznámení sa s pani učiteľkami, predškoláci ukázali, že vedia rozlišovať geometrické tvary,  poznajú  farby, zvieratká, vedia počítať, prekresliť jednoduchý obrázok, podpísať sa, ba  dokonca niečo  pekné zaspievať či zarecitovať. Samozrejme nie len tak zadarmo. Budúci žiaci  boli odmenení  pamätným listom, krásnymi záložkami  a aj stojanom na ceruzky.  A tak pani  učiteľkám, ale aj svojim  rodičom dokázali, že sú pripravení a schopní v septembri nastúpiť do  školy. A tu sú naši budúci prváci.

Literárny týždeň

V dňoch od 14. 3. do 18. 3. žiaci 1. stupňa a obidvoch špeciálnych tried so svojimi pani učiteľkami pracovali na literárnych projektoch, cieľom ktorých bolo priblížiť žiakom tvorbu a život niektorých spisovateľov a vzbudiť v nich záujem o čítanie. Počas tohto týždňa na hodinách slovenského jazyka, informatickej a výtvarnej výchovy žiaci vyhľadávali informácie o spisovateľoch, čítali ich diela a vytvárali plagáty alebo výtvarné práce. Záverečná prezentácia projektov pred celým 1. stupňom bola nielen poučná a motivačná, ale aj zábavná. A tu je výsledok práce našich žiakov.
Lyžiarsky kurz
V dňoch 14. až 18. marca 2016 sa v stredisku Donovaly uskutočnil lyžiarsky kurz. Kurz absolvovalo 25 žiakov,  ktorí svoje nadobudnuté zručnosti preukázali v záverečnom slalome. V ňom najlepší čas dosiahla Martina Stanková z 9.A triedy.  Kurz však nebol len o lyžovaní. Počas voľného času  prebehol aj turnaj v biliarde, v ktorom zvíťazil Martin Čiak zo 7.A triedy. Žiaci z jednotlivých izieb si pripravili otázky  vo vedomostnom kvíze  a tiež pieseň , vtip a scénku na pobavenie ostatných žiakov.  Každý z účastníkov vydareného kurzu si určite odniesol množstvo pekných zážitkov. Za organizačné zabezpčenie kurzu a  celkový úspešný priebeh ďakujeme pánovi učiteľovi Petrášovi. A tu je niekoľko fotografií. Pripravujeme aj krátky film.
Svetový deň vody
sme si pripomenuli 22. marca. Žiaci si vypočuli reláciu  o pitnej vode, jej úprave, množstve na Zemi a tiež o potrebe a možnostiach šetrenia vodou. Potom  vytvárali plagáty  k jednotlivým témam o pitnej vode .Najlepšie vytvorené práce  budú umiestnené na nástenke.
 Dňa 8. marca 2016 sa konalo  obvodné kolo MATEMATICKEJ PYTAGORIÁDY.
 Našu školu reprezentovali žiaci 3.   5. ročníka.
 Výsledky našich žiakov:
 Kategória P4:     1. miesto  Timotej Zelenčík 4.B          Kategória P5:     1. miesto   Gregor Pavlenda 5.A
                         2. miesto   Eva Mikulášiová 4.B                                   2. miesto   Nina Fekiačová 5.A
                                                   4. miesto   Bibiána Kollárová 4.A – úspešný riešiteľ   
Všetkým srdečne BLAHOŽELÁME a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.  

  Hviezdoslavov Kubín
 Tak, ako zvyčajne, aj tento rok sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov  Kubín“. Dňa 23. 02. 2016 sme si spoločne zaspomínali na nášho básnika, dramatika a spisovateľa Pavla  Országha  Hviezdoslava a rôznymi básňami či textami sme oslávili jeho pamiatku. Niekoľko detí z každej  triedy bolo po  triednych kolách vybraných do školského kola. S troškou trémy, ale určite rád, nám každý  zarecitoval to, čo sa naučil.  A tu sú víťazi:
Poézia: 2. miesto – Michal Cyril Mackov 3. A        Próza:     1. miesto - Eva Mikulášiová 4. B
           3. miesto – Nikolas Dávidík 2. A                             2. miesto - Peter Čižmár 2. A
                                                                                       3. miesto - Gabriela Slúková 4.B a Sibuľová 4.B         fotografie

Prvácka pasovačka 11.02.2016
Dňa 11. 02. sa na našej škole uskutočnila udalosť, dôležitá hlavne pre tých najmenších, prvákov. Tí svojim rodičom, ale aj svojím pani učiteľkám ukázali, čo všetko sa za prvý polrok naučili. Dokázali im, že si vedia dokonale zaviazať šnúrky na topánkach, zvládnu bez problémov čítať či počítať, bez zaváhania poskladajú rozstrihaný obrázok či odpovedajú na ťažké vedomostné otázky. Po splnení všetkých úloh zložili prvácky sľub, v ktorom všetkým sľúbili že vo vytrvalom učení zotrvajú, a potom už mohli byť PASOVANÍ ZA PRVÁKOV.  A tu ich máme.

V utorok 9. februára...
    ...sme sa tak, ako každý rok, zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády. A nielenže sme sa zúčastnili, ale súťaž vo vedomostiach z histórie bola úspešná. Dievčatá sa zodpovedne pripravovali a priniesli skvelé výsledky. V kategórii žiakov 9. ročníka sa Kristína Donovalová z 9.A umiestnila na 1. mieste a Radana Monišová z 9.A na 3. mieste, v kategórii žiakov 8. ročníka sa umiestnila  Eva Kohútová z 8.A na 3. mieste, v kategórii 7. ročníka skončila Melánia Sopková zo 7.A na 1. mieste a Júlia Štrbová zo 7.A na 2. mieste.  Najmladšia súťažiaca Viktória Štrbová zo 6.A skončila na 2. mieste. Kristínu Donovalovú a Melániu Sopkovú čaká v marci krajské kolo dejepisnej olympiády. Všetkým účastníčkam blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 4. 2. 2016 sa v Centre voľného času v Krupine uskutočnil 44. ročník okresného kola olympiády v geografii. Olympiáda pozostávala z monotematickej – vedomostnej časti, z časti miestna krajina, kde žiaci ukázali vedomosti o našom okrese, a z praktickej časti, v ktorej žiaci predviedli svoje praktické zručnosti. Naším žiakom sa podarilo získať niekoľko úspechov. V kategórii G (5.ročník) sa Nina Fekiačová umiestnila na druhom mieste. V kategórii F (6-7 ročník) naše žiačky obsadili druhé – Lívia Gregáňová, a tretie – Viktória Štrbová, miesto. Srdečne im gratulujeme.


Matematická olympiáda 
Dňa 19.1.2016 sa uskutočnilo v Krupine obvodné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z5 a Z9, pre žiakov piatych a deviatych ročníkov. Našu školu reprezentovali úspešné riešiteľky domáceho kola MO: Monika Monišová a Lucia Sedmáková - žiačky 5.B triedy a Kristína Donovalová, žiačka 9.A triedy. Kristína Donovalová sa stala úspešnou riešiteľkou obvodného kola MO a umiestnila sa na výbornom druhom mieste v kategórii deviatakov. Lucia Sedmáková sa tiež stala úspešnou riešiteľkou vo svojej kategórii a umiestnila sa na peknom treťom mieste. Žiačkam blahoželáme k úspechu.
Olympiáda v anglickom jazyku
Dňa 13. 1. 2016 sa v Krupine uskutočnil 26. ročník obvodného kola olympiády v anglickom jazyku. Olympiáda pozostávala z písomnej časti - gramatika a slovná zásoba a z ústnej časti - hranie úlohy a rozprávanie príbehu podľa obrázku. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci, ktorí sa pripravovali pod vedením p. uč. Štefánikovej. Radana Monišová z 9.A triedy v kategórii 1B  a Ivan Palkovič, žiak 7.A triedy, v kategórii 1A. Po vynikajúcom vyriešení všetkých úloh, Radana svoju kategóriu vyhrala a postupuje do krajského kola. Ivan tiež preukázal vynikajúce jazykové zručnosti a umiestnil sa na výbornom druhom mieste vo svojej kategórii. Obidvom žiakom gratulujeme k ich úspechu a Radane  budeme držať palce, aby sa jej darilo  aj v krajskom kole.
Pytagoriáda
Dňa 8. 12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády pre žiakov 3. až 5. ročníka a 9. 12. 2015 súťažili v Pytagoriáde žiaci 6. až 8. ročníka. Najúspešnejší riešitelia postupujú do okresného kola. Sú to títo žiaci: z 3.A triedy - Michal Mackov, Sofia Mäsiarová, Júlia Babicová, Vanesa Gajdošíková, zo 4.A triedy -  Bibiána Kollárová, Laura Petrášová, zo 4.B triedy - Timotej Zelenčík, Eva Mikulášiová, z 5.A triedy -  Nina Fekiačová, Gregor Pavlenda a z 8.A triedy - Andrej Ján Mackov. Žiakom želáme veľa úspechov pri riešení úloh okresného kola.

„Novembrová nočná párty detí“
 Dňa 13.11.2015 sa v našej škole uskutočnila „Novembrová nočná párty detí“, ktorú zorganizovali učiteľky 1. stupňa. Aj keď sa hovorí, že  piatok trinásteho je nešťastný deň, na našich deťoch boli vidieť úsmevy od ucha k uchu. Celý deň sa už nevedeli dočkať 17-tej hodiny.  Práve vtedy sme sa opäť stretli pred budovami školy, deti sa rozlúčili so svojimi rodičmi a s plnými taškami, spacákmi a karimatkami (aby  nám nebola zimaJ) sme sa presunuli do telocvične. Pre všetky deti boli nachystané rôzne športové aktivity ako chôdza na chodúľoch, beh so  zviazanými nohami, hod loptičkou či iné. Na pamiatku si deti vytvorili netopierikov, čelenku s tekvičkou a jedno spoločné dielo- jesenné  stromy. Po týchto činnostiach už nasledovala diskotéka, po ktorej si deti spoločne popriali dobrú noc a uložili sa do spacákov. Z párty sme  urobili aj veľa fotografií..

Basketbal mladší žiaci
Dňa 3.11.2015 sa na ZŠ JCH v Krupine konal turnaj v basketbale mladších žiakov. Zúčastnili sa ho štyri družstvá ZŠ EMŠ Krupina, ZŠ JCH Krupina, ZŠ s MŠ Hontianske Nemce a  ZŠ s MŠ Bzovík, ktoré sa prezentovalii vyrovnanými výkonmi. Naši chlapci podali vynikajúci výkon a po super hre turnaj vyhrali. Za  nimi sa umiestnili chlapci z krupinských škôl.
Svetový deň zvierat (4.október)....  
   ...sme si pripomenuli v piatok 2. októbra, aby sme si uvedomili, ako zvieratá obohacujú život ľudí a aj to, či im vyjadrujeme dostatok vďaky za to, čo pre nás znamenajú. Našu pozornosť sme venovali osobitne hospodárskym zvieratám, porovnávali sme ich život v priemyselných veľkochovoch so životom zvierat v malých farmách. Po sprístupnení informácií žiaci v skupinách riešili rôzne úlohy, aby si uvedomili, čo pre nás hospodárske zvieratá znamenajú a aby sa pokúsili riešiť spôsob zaobchádzania s nimi v budúcnosti. Skupiny žiakov, ktoré priniesli najzaujímavejšie návrhy na chov zvierat v budúcnosti, boli odmenené. Tieto skupiny pracovali v tomto zložení: Viktória Paulínyová, Michaela Monišová, Mária Jambrichová a Veronika Valenčaťová z 8.A, Daniela Kmeťová, Dominika Franeková, Sophia Šneková, Jana Jaďuďová, Kristína Donovalová a Adam Augustín z 9.A, Štefan Rievaj, Jasoň Nagy a Mário Kováč zo 6.B, Patrícia Kohútová, Barbora Beláková a Simona Jambrichová zo 6.B. Možno práve oni sa stanú priekopníkmi humánnejšieho správania k zvieratám v budúcnosti.

... a nasledoval Svetový deň výživy...  
   ...ktorý bol voľným pokračovaním témy o chove hospodárskych zvierat a potravinových produktoch, ktoré denne konzumujeme. V piatok 16. októbra sme si otvorene povedali prostredníctvom relácie, v akej kvalite sa dostávajú živočíšne produkty na náš stôl zo zvierat z veľkochovov a z fariem či z dvorov. Žiaci riešili pracovné úlohy na rôznej úrovni. Najviac sa darilo skupinám v tomto zložení: Viktória Štrbová, Patrícia Kohútová a Barbora Beláková zo 6.B, Lucia Sedmáková, Simona Dudášová a Klaudia Pálková z 5.B, Anna Križanová, Lenka Páleníková a Melánia Sopková zo 7.A a už tradične - Daniela Kmeťová, Dominika Franeková, Sophia Šneková, Jana Jaďuďová, Kristína Donovalová a Adam Augustín z 9.A. Je dosť pravdepodobné, že v dospelosti si budú starostlivejšie vyberať potraviny, lebo pochopili, aké sú dôležité pre naše zdravie. Fotografie z akcií si môžete pozrieť tu.

Deň zdravej výživy
JESŤ TO JE NEVYHNUTNOSŤ, ALE SPRÁVNE JESŤ, TO JE UMENIE  -  v tomto duchu sa niesli aktivity, ktorými si deti na našej škole pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Žiaci 1. stupňa  a obidve špeciálne triedy absolvovali počas štyroch vyučovacích hodín vzdelávanie o výžive netradičným spôsobom. S nadšením pripravovali zdravé špeciality z ovocia, zeleniny a z medu pre svojich spolužiakov. Vyvrcholením a aj odmenou za pracovitosť bola ochutnávka slaných a sladkých dobrôt. Záverečnú hodinu si žiaci pozreli film o starostlivosti o chrup. Výsledky ich snaženia si pozrite na fotografiách.

Jesenné fantazírovanie
Príroda mení zo dňa na deň svoj šat a to je signálom toho, že tu máme jeseň. Pestré farby sa striedajú s tlmenými odtieňmi, aby sme si dopriali príjemnú zmenu a naša škola mohla opäť ožiť pod dávkou nevídanej kreativity. Veď zber a aranžovanie jesenných plodov patrí k jednej z najmilších aktivít.
 Všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí sa zúčastnili akcie "Jesenné fantazítovanie", patrí jedno veľké poďakovanie. Pozrite si ich krásne práce. TU

Zber papiera
Aj tento rok sme v dňoch 28. až 30. septembra 2015 zorganizovali zber odpadového papiera. Celkovo sa do zberu zapojilo 59 žiakov s rodičmi a pridali sa aj pracovníci školy a škôlky. Podarilo sa nám vyzbierať rekordné množstvo 3 200 kg, čím sme ušetrili 54 stromov.  Najviac zberového papiera priniesol M. Ivanič zo VI.A triedy. Za vyzbieraný papier škola dostala toaletný papier a každý žiak, ktorý priniesol papier bol odmenený sladkou odmenou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili, a veríme, že na budúci rok sa pridajú aj ďalší.

Výlet na farme

Dňa 25.6. 2015 boli  prváci a druháci na koncoročnom výlete na farme v obci Žibritov. Za ideálneho počasia počas malej turistickej vychádzky si deti poprezerali hospodárske zvieratá z farmy  a potom sa povozili na koňoch. Záverečnú hodinu sa venovali ľubovoľným športovým hrám. A  sú pekné zábery z výletu.

Výtvarné práce detí

Ľudia kreslia a maľujú odnepamäti. Chcú ukázať ostatným svoje  pocity, túžby a predstavy. Umenie v nás rozvíja estetické cítenie, tvorivosť, prebúdza hravosť a fantáziu. Učí nás pozorovať okolitý svet dôslednejšie. Ako sa darí tvoriť našim žiakom si pozrite na fotkách. Práce s nimi vytvorili pani učiteľky 1. stupňa, pani vychovávateľky a pani učiteľka na Šikovníčku.
Celoslovenské kolo v biologickej olympiáde - 1. miesto
Žiačka IX. B Svetlana Botlová  aj v tomto školskom roku úspešne reprezentovala našu školu na celoslovenskom kole Biologickej olympiády v odbornosti botanika. Po jednom štvrtom mieste a dvoch druhých miestach sa Svetlane podarilo celoslovenské kolo vyhrať. Po vyriešení rôznorodých teoretických a praktických úloh sa  umiestnila na vynikajúcom 1. mieste, pričom stratila len 6 bodov a z celkového počtu 300 bodov získala 294. Svetlane k tomuto úspechu gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy. Výsledková listina
„Nočná párty detí“
Dňa 29.05.2015 sa v našej škole uskutočnila „Nočná párty detí“, ktorá sa konala pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Podujatia sa zúčastnili žiaci prvého stupňa. Pre všetky deti boli nachystané rôzne športové aktivity ako kopanie lopty do brány, chôdza na chodúľoch, hod loptičkou či iné. Okrem toho na nich čakali aj tvorivé aktivity ako napríklad maľba dieťaťa v životnej veľkosti. Po týchto činnostiach už nasledovala diskotéka, po ktorej si deti spoločne popriali dobrú noc a uložili sa do spacákov. Z párty sme urobili aj veľa fotografií..

Oči plné očakávania a radosti zaplnili autobus. Smer - koncoročný výlet

Aj tento školský rok sa pomaly končí a prišiel vytúžený čas výletov. Kam si žiaci 3.B triedy plní očakávania nabalili batohy tento raz? „Žiaci tretieho ročníka a ich rodičia sa vybrali spoznávať krásu Spišského hradu a Dobšinskej ľadovej jaskyne,“ prezradila triedna učiteľka Monika Gondová. Ako dodala, nazbierali nové poznatky, zážitky, kúpili si drobné suveníry na pamiatku a radosť umocnilo aj dobré slnečné počasie. A samozrejme prikladáme aj fotografie z vydareného výletu.
Deň detí
Piatok 29.mája sa v našj škole niesol v znamení Medzinárodného dňa detí. Aj tento rok si deviataci pripravili pre svojich mladších spolužiakov rôzne súťaže. Deti si mohli vyskúšať svoju šikovnosť pri strelbe z luku či zo vzduchovky, zabojovať o čo najlepší výkon v športových súťažiach, ale aj zahrať si divadlo, poznávať dopravné značky alebo hudbu, overiť si správne fungovanie svojich chuťových pohárikov,  či precvičiť si techniku skákania vo vreci. Najlepšie družstvá boli na záver dňa vyhodnotené a odmenené sladkou odmenou. Veľký záujem bol aj o športové zápolenie v hádzanej, kde si medzi sebou zahrali nielen družstvá deviatakov ale aj mladších žiakov. A samozrejme prikladáme aj niekoľko fotografií.

Deň mlieka
V pondelok 25. 05. 2015 sme si so žiakmi prvého stupňa pripomenuli „Medzinárodný deň mlieka“. Žiaci si spolu s triednymi učiteľkami rozprávali o tom, akú dôležitú úlohu má mlieko pre život ľudí. A preto nám pani kuchárky v spolupráci s pani vychovávateľkou J. Petrušovou pripravili sladký puding. Týmto im chceme všetkým poďakovať a v neposlednom rade aj pánovi Petrušovi, ktorý nám prispel čerstvým mliekom.

Dramatizácia rozprávky
Rozprávky majú radi všetci, dospelí aj deti zo špeciálnej triedy. Preto sme sa rozhodli venovať sa ich dramatizácii. Pre škôlkarov a prvákov sme si pripravili čítanie rozprávky Domček, domček, kto v tebe býva. Čítanie bolo obohatené aj o dramatizáciu.
Realizácii predchádzala príprava počas marca - mesiaca knihy. Na hodinách čítania sme trénovali správnu techniku a na hudobnej výchove sme sa učili spievať „rozprávkovú“ pesničku. Na pracovnom vyučovaní sme sa venovali stavbe domu a na výtvarnej výchove sme domček vymaľovali. S ohľadom na rozvíjanie komunikačných schopností sme trénovali jednotlivé repliky. Škôlkari aj prváci s údivom sledovali výkony svojich starších kamarátov.
V rozprávkach sú šťastné konce a aj naša rozprávka sa skončila šťastne a my sme vďaka nej prežili príjemné predpoludnie. Aj takto môže vyzerať netradičná hodina čítania.                                                      Mgr. Monika Pálková

Marec - mesiac knihy
Počas mesiaca marec sme si rôznymi aktivitami pripomenuli v našej škole význam kníh a čítania. Žiaci 3.B triedy spolu s p. učiteľkou Gondovou nielen čítali, kreslili, ale aj vymyšľali básničky a vytvorili výstavku kníh. V článku sa môžete dozvedieť viac o ich aktivitách, a tiež si  prečítať  niektoré básničky. A samozrejme prikladáme aj fotografie žiakov pri realizácií aktivít.
Žiaci druhého stupňa si počas hodín biológie precvičili čítanie odborného textu s porozumením, naučili sa pracovať s textom, vybrať dôležité pojmy a vytvoriť z nich myšlienkovú mapu.
Hviezdoslavov Kubín 
Dňa 4. marca sa konalo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Viac sa o priebehu a výsledkoch môžete dočítať v článku od p. uč. Meňušovej. A samozrejme pridávame aj fotografie víťazov jednotlivých kategórií.

 Vybíjaná

Dňa  12. 3. 2015 si žiačky 1. stupňa zmerali sily so žiačkami z krupinských škôl vo vybíjanej. Naše dievčatá sa po výhre so ZŠ E.M. Šoltésovej a  remíze so ZŠ J. C. Hronského  umiestnili na 2. mieste. Našu školu reprezentovali tieto žiačky: Simona Dudášová, Kristína Dulovcová, Monika Monišová, Kristína Nalevanková, Klaudia Pálková, Martina Párničanová,  Lucia Sedmáková a Yasmína Zekiri zo 4. ročníka,   Timea Gombíková, Simona Ďuricová a Karima Zekiri z 3. ročníka a Nina Vicianová z 2. ročníka. Prikladáme aj niekoľko fotografií.

Za oknami smiech a tanec,
fašiangový harmatanec.

Berte masky, je tu bál,

fašiangový karneval.

Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a karnevalov. Aj v našej škole sa stal karneval tradíciou. V tomto roku sa konal  v piatok 13. februára a tento deň bol osobitý aj tým, že bol posledný pred jarnými prázdninami a karneval umocnil jeho čaro. Krásne vyzdobená chodba školy sa rozjasnila farebnými girlandami a balónmi, ožila vravou a veselou hudbou, naplnila sa prekrásnymi maskami . Po predstavovaní masiek sa začala ozajstná zábava. Tancovalo a bavilo sa celé osadenstvo. Masky mali možnosť si zasúťažiť v rôznych aktivitách. Veru, bol to vydarený a veselý karneval. Všetkým sa zábava veľmi páčila a čo bolo najdôležitejšie, nechýbali rozžiarené očká našich detí.  A že atmosféra bola výborná, o tom svedčia aj naše fotografie.                            Mgr. Monika Gondová

Bzovícka sánkovačka
Dňa  4. 2. 2015 žiaci prvého stupňa  ZŠ s MŠ Bzovík vymenili aktívny pohyb v telocvični za športovanie na čerstvom vzduchu. Pod vedením všetkých pani učiteliek prvého stupňa sa zúčastnili veľkej spoločnej sánkovačky. V peknom prostredí a za neustáleho sneženia  si vyskúšali rýchlosť  a pripravenosť svojich zimných „vozidiel“ – bobov, lopárov a tanierov.  Na fotografiach si možete pozrieť,  ako sa žiakom sánkovačka páčila.
Vianočná cesta
Na blížiace sa vianočné sviatky sme sa spolu s rodičmi, starými rodičmi a všetkými prítomnými naladili počas vianočného programu  Vianočná cesta. Program nacvičili žiaci pod vedením svojich pani učiteliek. Predstavili sa škôlkari, žiaci prvého stupňa a s divadlom Ženský zákon, spevom a hrou na hudobný nástroj aj žiaci z druhého stupňa. Pre prítomných divákov pripravili žiaci prvého stupňa aj malé pozornosti. A tu je malá ukážka programu z vystúpenia škôlkarov. Celý program spracujeme  a vytvorené DVD bude pre záujemcov k dispozícii.

Na výchove umením...

     ...aj v školskom roku 2014/15 mnohí naši deviataci zabodovali a ukázali úroveň estetického cítenia, perspektívy, hry s farbami, zmyslu pre detail... a tu sú výsledky. Na veľkoplošných výkresoch si môžu žiaci, rodičia a návštevníci školy pozrieť galériu architektonických objektov, ktorá krášli chodbu našej školy. Tvorbe projektov predchádzala exkurzia v Banskej Štiavnici – v klenotnici mestskej historickej architektúry. Tu si žiaci vyberali domy a ulice, fotili detaily. Niektorí z nich možno urobia rozhodnutie pri výbere strednej školy a po skončení základnej školy sa vyberú na niektorú s umelecko-výtvarným zameraním.
Deň zvierat a Deň výživy 
Zvieratá sú v celých dejinách súputníkom človeka, ale človek sa k nim nespráva veru najlepšie. Túto skutočnosť sme si pripomenuli počas Dňa zvierat rôznymi aktivitami. Viac sa môžete dočítať v článku pani učiteľky Pogáčovej  a tiež prikladáme niekoľko fotografií. V októbri si pripomíname aj Deň výživy. Výživa vo veľkej miere ovplyvňuje zdravotný stav človeka, a preto je dobre, keď sa o nej dozvedáme čo najviac správnych informácií. To bolo cieľom aj tohtoročného Dňa výživy na našej škole. Relácia aj aktivity boli zamerané na prítomnosť rôznych "éčok" v  potravinách. Viac sa dozviete z článku pani učiteľky Pogáčovej a tu je aj niekoľko fotografií.
Opäť prišiel  Mikuláš
Ako sa už stalo tradíciou, deviataci svojich spolužiakov  potešili príchodom Mikuláša do školy.  Neobišli nikoho.  Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi anjelmi a nezbednými čertami  navštívili škôlkarov, spolužiakov na prvom stupni aj na druhom stupni. Nezabudli ani na pani kuchárky a ostatných zamestnancov školy. Každého obdarovali  malým darčekom alebo sladkosťou. Niekoľko fotografií si môžete pozrieť tu.
Vitaj, vitaj, Mikuláš, vitaj medzi nami,
prišli sme ťa pozdraviť piesňami aj hrami..
Ty nám zato ukážeš,čo v tom koši máš.
Vitaj, vitaj zďaleka,milý Mikuláš.

Prvácka pasovačka

Dňa 27. 11. 2014 sa na našej škole konal slávnostný akt pasovania prvákov. Novoprijatí žiaci po trojmesačnom úsilí svojou šikovnosťou dokázali, že si zaslúžia stať sa ozajstnými žiakmi našej školy. Svojim rodičom  predviedli nadobudnuté zručnosti v čítaní, písaní , v matematike, zacvičili si  a zaspievali pesničku. Po splnení  4 úloh  a vyslovení slávnostného sľubu, boli pasovaní svojou triednou pani učiteľkou za právoplatných žiakov školy. Domov odchádzali odmenení  pamätným listom, farebnou korunkou a sladkou odmenou. Prajeme im veľa trpezlivosti  pri zdolávaní školských úloh a veľa chuti do učenia. Niekoľko fotografií si môžete pozrieť tu.                                                                                  Mgr. A. Paulíková
 Basketbal - 1. miesta v okrese 
 V novembri  prebehla okresná súťaž v basketbale chlapcov aj dievčat.  Obidve  naše  družstvá počas všetkých zápasov podali vynikajúci a  zodpovedný výkon a  okresnú súťaž vyhrali. Zároveň si vybojovali postup do  regionálneho kola, kde  im  budeme držať palce. A ktorí sú tí vynikajúci  basketbalisti  a basketbalistky?  Kliknutím si zväčšite fotografie a zistíte to.

Protidrogová akcia 
14.11.2014 sme v našej škole uskutočnili protidrogovú akciu.  Akcia mala dve časti.  Prvá časť  bola určená pre celý druhý stupeň, žiaci si mali možnosť vypočuť úprimné a zároveň otrasné svedectvá  hostí, bývalých narkomanov, ktorí už niekoľko rokov úspešne abstinujú a ktorí  nám porozprávali úprimne o škodlivosti drog na mladý organizmus, prečo je nevyhnutné sa droge vyhýbať.
V druhej časti sa už stretli s našimi hosťami len žiaci 8. a 9. ročníka.  Cieľom bola prednáška zameraná na zdravý životný štýl  v oblasti sexuálnej výchovy.Veríme, že takéto akcie môžu priviesť našich žiakov k hodnotnému životu v zdraví a radosti z neho. Ďakujeme našim hosťom Radkovi a Stankovi za ich úprimný záujem o zdravý život našich žiakov.

Čože sa to vyškiera, pozrite sa hore,
pestrí obri z papiera, je ich celé more. 
Povoľ motúz zmotaný, vyletujú šarkany,
okaté a zubaté, v maľovanom kabáte...

Nastúpila jeseň a s ňou  aj príroda sprevádzaná pestrými farbami. Súčasťou jesene sú aj detské hry, medzi ktoré neodmysliteľne patrí aj výroba, maľovanie a púšťanie šarkanov.
V októbri ručičky šikovných žiakov prvého stupňa a ich rodičov usilovne zhotovovali všakovakých  šarkanov a šarkaníkov. K práci potrebovali nožnice, farebný papier, lepidlo, pastelky a hlavne chuť vytvoriť čo najoriginálnejšieho šarkana. A to sa im aj podarilo.  Šarkany lietali v areáli našej základnej školy a zdobili jej interiér.
Každá šikovná ručička bola odmenená malým darčekom a sladkosťou, pretože vybrať toho najkrajšieho šarkana bolo veľmi ťažké. Veď posúďte sami.       FOTO

Výlet druhákov na Strečno

Koniec roka sa blíži, známky sú uzatvorené, čo s voľným časom? Koncoročný triedny výlet je tá najlepšia voľba! Na výlete sa rozlúčite so starým školským rokom, spoznáte slovenskú prírodu, zažijete super atrakcie, adrenalín a zábavu. Tak sa pozrite, čo sme my, žiaci 2.B, spolu s pani učiteľkou a svojimi rodičmi zažili dňa 17.6.2014 pri splavovaní Váhu a prehliadke hradu Strečno. Vyskúšali sme si, ako je to byť žiakmi hradnej školy. Množstvo fotografií z vydareného výletu si môžete pozrieť tu.

Štúrov  Zvolen- celoslovenské kolo v rétorike

Nádherné prostredie Zvolenského zámku, 17.jún,  oslava slovenského slova, náročná súťaž, prítomní  víťazi regionálnych kôl z celého Slovenska a medzi nimi i náš žiak 6. ročníka Ján Andrej Mackov.
Andrej súťažil v 1. kategórii a v konkurencii 14  žiakov získal nádherné 3. miesto. Blahoželáme a veríme, že ho tento veľký úspech bude motivovať  k práci v oblasti umeleckého slova i vo vyšších ročníkoch.

Výlet  špeciálnej triedy na HABAKUKY.

21. 5. sme sa s našimi kamarátmi z Litavy vybrali na Habakuky. Po príchode sme ostali stáť ako očarení. Akoby sme sa ocitli v naozajstnej rozprávke. Okolo nás drevené domčeky, sedemmíľová čižma, pri vstupe papuľa obrovského draka a k tomu velikánske vajce. Privítali nás rozprávkové bytosti, ktoré nás sprevádzali po celom areáli. Deti so zvedavosťou nakukli do všetkých domčekov rozprávkových postavičiek. V jednom z nich nás čakal naozajstný ujo kováč, ktorý nám ukázal ako sa vyrábajú zvonce. Deti všetko prežívali s úsmevom na tvári a   s veľkým nadšením. Vyvrcholením všetkého boli divadielka v domčekoch, v ktorých nám herci zahrali tri rozprávky od Pavla Dobšinského: Trojruža, Ďuro Truľo a Tri perá z draka. Cez malú prestávku sme sa vyšantili na drevených hojdačkách a preliezkach a pochutili na sladučkých palacinkách. To bolo zážitkov, strávili sme veľmi pekný, vydarený deň. A tu je aj niekoľko fotografií.

Voda je naša kamarátka - plavecký výcvik 2014

V dňoch od 13. – 16. mája sa žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa realizoval v plavárni vo Veľkom Krtíši. Hneď v prvý deň sa žiaci zoznámili s vodou a boli rozdelení do 4 skupín. Počas nasledujúcich dní si pod vedením svojich učiteľov Mgr. A. Kollárovej, Mgr. D. Petráša, Mgr. A Paulíkovej a Mgr. S. Dadovej zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti, rýchlosť a štýl plávania. Toto všetko bolo realizované prostredníctvom rôznych cvičení a hier. To, čo sa naučili, predviedli v posledný deň, kedy sa už každé z detí cítilo ako ryba vo vode. Niekoľlo fotografiií našich malých plavcov si môžete pozrieť tu.

Exkurzia v Planetáriu M. Hella
Dňa 24. 4. 2014 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili exkurzie v Planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Žiaci si zopakovali vedomosti z prírodovedy a  zároveň sa dozvedeli nové poznatky nielen o našej Zemi, ale aj o celej slnečnej sústave. V záverečnej časti si mohli cez ďalekohľad pozrieť na  našu najbližšiu hviezdu - Slnko. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Marec v znamení volejbalu a hádzanej
V marci nás žiaci a žiačky našej školy  reprezentovali v obvodných súťažiach v hádzanej a vo volejbale. Volejbalový turnaj dievčat sa konal 13.3. v Krupine a v silnej konkurencii krupinských volejbalistiek sme si odniesli tretie miesto. Turnaj chlapcov bol 19. 3. a po ťažkých zápasoch skončili naši chlapci na druhom mieste.
Hádzaná je u nás veľmi obľúbená, a aj preto máme v tomto športe vysoké ambície. Turnaj chlapcov aj dievčat sa konal na našej škole. Chlapci si svoje sily v ťažkých a vyrovnaných zápasoch zmerali 14. 3.  Od prvého miesta delil našich chlapcov iba jeden gól. Dievčatá privítali svoje súperky 20. 3. Hoci dievčatá z ostatných škôl bojovali statočne, naše dievčatá podali vynikajúci výkon a v turnaji zvíťazili. Všetkým športovcom , ako aj pánovi učiteľovi , ktorý ich pripravuje, k ich výkonom a výsledkom gratulujeme.

Krajské kolo v  bedmintone
Dňa 21. 1. 2014 sa chlapci našej školy Š. Jaďuď a D. Balko  zúčastnili krajského kola v bedmintone vo Zvolene, kde v silnej konkurencii skončili na 6. mieste. V rovnakej súťaži dievčat, ktorá sa konala 28. 1. 2014,  sa naše dievčatá A. Sumegová a K. Fekiačová umiestnili na 5. mieste. Aj napriek tomu, že s týmto športom v našej škole len začíname, podali naši žiaci vynikajúci výkon a získali cenné skúsenosti.
Šaliansky Maťko
Dňa 29. 1. 2014 sa konala v Krupine okresná súťaž v prednese krásnych slovenských povestí. Mali sme úspech. Tamara Marunčiaková, žiačka 5. A triedy,  získala v 2. kategórii 3. miesto.  Terézia Guttenová, žiačka 6. A triedy, si pekným prednesom vyrecitovala v 3. kategórii nádherné 1. miesto. Postupuje na krajské kolo do Banskej Bystrice. Obom našim žiačkam blahoželáme, Terezke želáme úspechy i v ďalšom prednesovom zápolení.
Okresná súťaž v stolnom tenise
Naše družstvo v zložení  D. Balko, Š. Hnilica, R. Kocka a L. Luciak sa pod vedením p. uč. Petráša zúčastnilo dňa 16. 1. 2014 okresnej súťaže v stolnom tenise v Hontianskych Nemciach. Po výbornom výkone sa našim chlapcom podarilo v skupine poraziť družstvo chlapcov z Dudiniec a z Cerova a z druhého miesta za družstvom zo ZŠ JCH Krupina postúpiť do semifinále. Nakoniec sa naši chlapci po prehre so ZŠ s MŠ Sebechleby a po tesnej prehre s  Hontianskymi Nemcami umiestnili na peknom štvrtom mieste.
Bedmintonový turnaj
Dňa 18. 12. 2013 sa na našej škole konal vôbec prvýkrát bedmintonový turnaj chlapcov aj dievčat. Turnaja sa zúčastnilo 5 chlapčenských a 4 dievčenské družstvá. Na prvý turnaj v okrese bola úroveň veľmi dobrá. Súpisku žiakov, ktorí reprezentovali našu školu si môžete pozrieť tu.

Poradie: Chlapci 1. miesto Bzovík B
2. miesto Bzovík A
3.  miesto Hontianske Nemce
4. miesto Bzovík C
5. miesto Cerovo
Dievčatá 1. miesto Bzovík A
2. miesto Cerovo
3. miesto Bzovík C
4. miesto Bzovík B

Naši deviataci ........
 ...aj v tomto školskom roku vytvorili  na výchove umením náročné skupinové práce hodné našej pozornosti. Na dvoch vyučovacích hodinách sa zahrali na tvorcov obrovských portrétov, ktoré teraz skrášľujú školskú chodbu. Žiacke skupiny pracovali v tomto zložení:
1. Šimon Lutter, Adam Gutten, Ján Donoval, Veronika Čižmárová, Dominika Hakeľová,
2. Filip Očenáš, František Križan, Stanislav Dendiš, Jozef Očenáš, Kristián Kohút,
3. Erik Sivák, Nikolas Bartoš, Andrea Konôpková, Michaela Pálková, Kristína Stanková,
4. Alexandra Sumegová, Lívia Nôtová, Štefan Hnilica, Katarína Tureková, Michaela Hanesová,
5. Mária Šebeňová, Michal Čásar, Michal Čižmár, Martin Krúž, Ján Pixiádes,
6. Paulína Pavlendová, Kristína Fekiačová, Terézia Sedmáková, Šimon Jaďuď, Šimon Dlhopolec, Martin Dobrocký.

Ich umeleckú prácu na hodinách si môžete pozrieť tu a výsledky ich práce v galérii.                                                                  Mgr. Lea Pogáčová

Prečo mám rad slovenčinu - prečo mám rád Slovensko
Práca žiačky 8.B triedy Svetlany Botlovej bola  ocenená  v regionálnom kole súťaže Prečo mám rad slovenčinu - prečo mám rád Slovensko a postupuje na celoslovenské kolo. Dňa   5. decembra sa  Svetlana  zúčastnila slávnostného vyhodnotenia súťaže v Krajskej knižnici L. Štúra vo Zvolene. Ocenenú prácu si môžete prečítať tu.
V športoch sa nám darí.... 
Počas mesiaca november sa naši žiaci a žiačky zúčastnili niekoľkých  obvodných športových súťaží.  Bola to súťaž v basketbale chlapcov a dievčat, súťaž vo vybíjanej dievčat a súťaž MINIMAX a MIDIMAX vo volejbale dievčat. Všetci naši športovci podali  vynikajúci  kolektívny výkon,  o čom svedčí aj ich umiestnenie.  V basketbale chlapcov skončili naši chlapci na štvrtom mieste,  ale zo všetkých ostatných súťaží  sme  odchádzali ako víťazi. Tieto vynikajúce športové výsledky odrážajú systematickú prípravu žiakov a žiačok  počas hodín telesnej a športovej prípravy a tiež v rámci športových krúžkov pod vedením pána učiteľa Petráša.

Tekvicová párty.....
Dňa 25. 10 2013 zorganizovali pani učiteľky 1. stupňa tekvicovú párty. Bolo to stretnutie troch generácií – detí, rodičov a starých rodičov, ktorí si vyskúšali svoje výtvarné aktivity, ale aj pohybové a zábavné zručnosti. S chuťou a s radosťou sa  pustili do práce a zábavy. Fantázia detí spolu s prácou dospelých nadobudla reálnu podobu, výsledkom boli úžasné a nápadité tekvicové strašidielka osvetlené sviečkou, tekvicové lampióny, tekvicové šarkany, tekvicové plagáty a tekvicové masky. Usmiate tváričky a spokojnosť detí hovorili za všetko. Toto milé stretnutie splnilo svoj cieľ. Obohatilo nás všetkých o nové zážitky, rozvíjalo tvorivosť našich najmenších a prispelo k lepšiemu poznaniu sa detí i rodičov navzájom.  Určite  vás poteší niekoľko fotografií z tejto vydarenej akcie, ktoré si môžete pozrieť TU.                                                      Mgr. Monika Gondová 

"Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom"........
Dňa 26. septembra sme si už po niekoľkýkrát pripomenuli Európsky deň jazykov. Žiaci si vypočuli reláciu o vzniku a histórii tohto sviatku ako aj úryvky cudzojazyčných textov. Na chodbe si mohli prezrieť a niečo  prečítať z cudzojazyčnej literatúry. V jednotlivých  ročníkoch na druhom stupni robili rôzne aktivity. Piataci tvorili pexesá, šiestaci komixy, siedmaci si pozreli rozprávku v pôvodnom znení, ôsmaci si vybrali pre nich zaujímavý článok z časopisu a napísali, čím ich zaujal. Deviataci vytvárali plagát k tomuto dňu.
Niekoľko fotografií  o tom, ako sme si v škole pripomenuli Európsky deň jazykov, si môžete pozrieť tu.
Mgr.Želmíra Štefániková
Detská všestrannosť
V Krupine sa dňa 26. 9. 2013 konala súťaž v detskej všestrannosti. Súťažilo sa v disciplínach streľba zo vzduchovky, hod na cieľ, pravidlá cestnej premávky, jazda zručnosti, šplh po vodorovnom lane, poskytnutie prvej pomoci a určovanie drevín a bylín. Žiaci našej školy vytvorili 5 členné družstvá vo všetkých kategóriách a obsadili  celkovo 4. miesto. Jednotlivé družstvá sa umiestnili nasledovne: mladší chlapci  4. miesto, starší chlapci 4. miesto, mladšie dievčatá 3. miesto a staršie dievčatá 3. miesto.

Na bicykli bezpečne.......

My to vieme! Presnejšie naši žiaci, ktorí sa pondelok 20. mája zúčastnili obvodného kola v dopravnej súťaži ,, Na bicykli bezpečne“. Na súťaž sa pripravovali spolu s p. uč. Mýtovou, najmä počas Dopravného krúžku. Súťaž organizovalo CVČ Domček v Krupine. Z našej školy sa zúčastnili žiaci v dvoch družstvách. Družstvo A (starší žiaci) : Slávomíra Budajová, Dominika Drozdíková, Martin Paška, Andrej Mackov a družstvo B (mladší žiaci) : Laura Pálková, Sára Púpavová, Ivan Palkovič a Ján Jombík. Naše družstvo B (mladší žiaci) vyhralo 1. miesto a postúpilo na krajské kolo, ktoré sa konalo v Krupine dňa 28. mája. Žiaci úspešne zvládni jazdu zručnosti, dopravný test, jazdu podľa pravidiel cestnej premávky, vyriešili dopravné situácie a popísali povinnú výbavu bicykla. Bolo to náročné a nakoniec získali krásne, no hlavne zaslúžené 2. miesto. Mladším žiakom blahoželáme a tešíme sa z úspechu. Fotografie z tréningu a z obvodného kola si môžete pozrieť tu.

Opäť sme absolvovali školu v prírode v Škutovkách,

a bola naozaj skvelá. Dievčatá a chlapci z 5. – 8. ročníkov si priniesli množstvo zážitkov, ale aj poznatkov a skúseností. Spoznávali krásy a históriu národného parku Veľká Fatra a Liptova. Zúčastnili sa mnohých súťaží, športových, umeleckých zábavných aj vedomostných. Dozvedeli sa o živote Keltov na našom území počas návštevy skanzenu v Havránku, o histórii a význame Liptovskej Mary aj o spôsobe života našich predkov v minulosti v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Absolvovali futbalový turnaj, stolnotenisový turnaj, výtvarnú súťaž, tvorili projekty v anglickom jazyku. Niektorí si okrem víťazstva pri riešení vedomostných testov priniesli jednotky z geografie, dejepisu, z anglického jazyka či z biológie. A, čo je veľmi dôležité, väčšina z účastníkov získala veľmi dôležitú zručnosť – schopnosť prežiť niekoľko dní s inými ľuďmi bez konfliktov, v porozumení a spolupráci. Táto skúsenosť je dosť významná v súčasnej pomerne konfliktnej dobe...
Krátky film zo školy v prírode si môžete pozrieť tu.                                                                        Mgr. Lea Pogáčová

V „tábore smrti“ ...
...sme boli iba dva dni po tom, ako sme si pripomenuli výročie víťazstva nad fašizmom, aby sme nezabudli, čo sa tu počas druhej svetovej vojny stalo, pretože „zabudnúť znamená nechať ich znovu zomrieť“. V piatok 10. mája 2013 sme boli v Osvienčime. Vypočuli sme si šokujúce príbehy konkrétnych ľudí, videli sme otrasné fotografie, listiny, priestory, hromadu vecí a miesta, na ktorých zomierali konkrétni ľudia – muži, ženy, deti, starci... Židia, Maďari, Slováci, Rusi, Poliaci...všetci, ktorí z nejakého dôvodu prekážali nacistom a Tretej ríši. Videli sme smutné oči nevinných trpiacich detí...Je nepochopiteľné s akou samozrejmosťou sa nacisti pohybovali medzi zavraždenými, umučenými, týranými, vyhladovanými a na kosť vychudnutými ľuďmi bez najmenšej šance. Navštíviť toto miesto znamená uvedomiť si, aké šťastie máme, pretože sme to nemuseli prežiť...  Krátky film, ktorý spracoval p. uč. Petráš si môžete pozrieť tu.                         Mgr. Lea Pogáčová

Deň s lesníkmi
Dňa 26. apríla sa žiaci 1. stupňa  zúčastnili náučnej exkurzie na lesníckej chate Rázdelie pri obci Žibritov. Hlavným cieľom tejto akcie bolo pripomenúť deťom nenahraditeľnú funkciu našich lesov priamo v prírode. Veľké poďakovanie patrí zamestnancom   OZ Levice Ing. Albertovi Mackovi, Ing. Petrovi Grófovi, Ing. Petrovi Chytilovi, Ing. Kataríne Martinovskej a Bc. Marte Mackovej , ktorí sa ochotne  podelili so svojimi skúsenosťami s našimi žiakmi. Pripravili žiakom pestrý program a prostredníctvom hier a rôznych aktivít obohatili ich vedomosti. STARÝCH HORÁROV UČILI , ŽE STROM JE ŽIVÝ TVOR A TAK SA K NEMU AJ TREBA SPRÁVAŤ. Verím, že aj týmto spôsobom môžeme ukázať deťom cestu ako sa starať o lesy  a ako ich chrániť,  lebo bez nich by sme tu neboli ani my. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť tu.

Slávik Slovenska
Školské kolo tejto speváckej súťaže prebehlo 23. apríla 2013. Zúčastnilo sa jej 19 žiakov v troch kategóriách. Súťaž  organizačne zabezpečuje p. uč. Križanová. Informácie o súťaži, účastníkoch, viťazoch ako aj fotografie si môžete môžete pozrieť tu. 
Deň Zeme
Vo štvrtok 25. 4. 2013 sa v našej škole konal deň Zeme. Bol venovaný odpadom, jednotlivým druhom, sepárácii a recyklácii odpadov. Pre žiakov boli pripravené stanovištia, na ktorých riešili rôzne úlohy, hrali sa, vyrábali predmety z odpadového materiálu. Žiaci prvého stupňa si mohli pozrieť aj divadlo a naučiť sa pesničku. Žiaci druhého sa mohli počas prechádzky po obci oboznámiť aj so spôsobom nakladania s odpadmi v obci. Na jednotlivých stanovištiach boli žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Ostatní žiaci ôsmeho a deviateho ročníka skrášľovali areál školy a čistili a natierali plot.  Vyšlo nám aj ideálne počasie, tak sme mohli prežiť zaujímavý a poučný deň. Fotografie si môžete pozrieť tu.
A opäť vybíjaná....
Tentokrát už regionálne kolo, ktoré sa konalo 15. marca 2013 v telocvični našej školy. Družstvo našich žiačok pod vedením p. uč. Petráša si zmeralo sily s družstvami dievčat z Pliešoviec a z Detvy. Po veľmi dobrom výkone sa nášmu družstvu podarilo zvíťaziť v obidvoch  zápasoch, a tak získať prvé miesto a postup na krajskú súťaž. Dievčatám k ich výkonu gratulujeme a v Málinci im budeme držať palce.
MINIMax Voley
Dňa 30. 1. 2013 sa žiačky našej školy zúčastnili tretieho kola v MINIMax Voley, kde po ťažkých bojoch skončili na druhom mieste a postupujú do ďalšieho kola.
Reprezentovali nás: T. Dudášová, R. Monišová, M. Tureková, D. Kmeťová,  D. Franeková, J. Jaďuďová, V. Paulínyová, T.Guttenová, M. Monišová.
50. výročie školy