Základná škola s materskou školou BzovíkHistória a súčasnosť

Vedenie školy

Zamestnanci školySpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský klub detíKontaktné údaje

Vitajte na stránke našej školy

Na stránku sa nám vkradol nejaký škriatok a robí príspevky nečiteteľné. Začali sme tvoriť novú stránku, na ktorú budeme uverejňovať nové príspevky a  postupne prevedieme aj niektoré staršie. Adresa našej novej web stránky je: www.zsbzovik.edupage.org

Škola v prírode
Na konci mája  žiaci 2., 3. a niektorí žiaci 4. ročníka absolvovali 5 dňový pobyt v krásnom prostredí chaty LUBETHA, ktorá sa nachádza za obcou Ľubietová  na úpätí Poľany, neďaleko geografického stredu Slovenska, ktorým je vrch Hrb na severnej strane Vepra. Deti  počas tohto pobytu spoznávali rastliny, živočíchy našej rozmanitej prírody. Absolvovali turistiku do obce Ľubietová , kde pokračovali náučným chodníkom o ľubietovských medených baniach a navštívili Židovskú štôlňu. Zaujala ich aj výroba keramiky z hliny, alebo ryžovanie zlata, spoznávanie nerastov a ich pozorovanie pod mikroskopom. Rozhovor s ujom lesníkom a opekačka s pesničkami bola peknou bodkou v posledný večer nášho pobytu. V areáli chaty si deti vyskúšali svoje lezecké schopnosti  a športové zručnosti. A tu sú fotky našich veselých žiakov.

Deň Zeme
V piatok 2. júna sme v rámci pokračovania Dňa Zeme začali realizovať projekt Rajská záhrada. Cieľom projektu je vybudovať v areáli školy prírodné prostredie v ktorom sa budú žiaci môcť učiť, relaxovať a aktívne sa podieľať na zveľaďovaní prostredia. Začali sme budovať jeden z chodníkov, kde svoje staviteľské umenie predviedli chlapci zo siedmeho ročníka. Chlapci ôsmaci  začali stavať "nemeckú kopu", kde využijeme odpadový prírodný materiál a vytvoríme na menej kvalitnej pôde miesto na pestovanie plodín. Dievčatá čistili areál a hrabali trávu. Žiaci prvého stupňa počas svojej vychádzky vyzbierali odpadky, ktoré našli a piataci a šiestaci našli a pozbierali kamene potrebné na stavbu chodníkov. Vyzbierané kamene pán učiteľ Antal spolu s deviatakmi doviezli do školy. Opäť sa nám potvrdilo, že máme šikovných žiakov, ktorí vedia priložiť ruku k dielu a my učitelia máme z toho veľkú radosť. FOTO
Beseda so spisovateľkou
Na našej škole to jednoducho žije. Jedna akcia strieda druhú. Dňa 26. 5. poctila svojou návštevou 1. stupeň a deti z materskej školy ďalšia známa spisovateľka Danuša Dragulová- Faktorová. Na začiatku, ako to býva dobrým zvykom, privítala pani spisovateľku pani Juchová, no a potom sme už našu návštevu zahrnuli množstvom otázok. Odkiaľ čerpá námety na svoje knihy, čo robí vo svojom voľnom čase.....a hŕbu ďalších zvedavých otázok. A na oplátku nám zase pani spisovateľka vysvetlila, celý proces ako vzniká kniha. Nakoniec nám porozdávala časopisy so svojím podpisom a vrátili sme sa späť do školy. Plní nových zážitkov, skúseností a darčekov. A načo sa môžete tešiť?  V septembrovom vydaní časopisu MAXÍK si môžete osobne pozrieť a prečítať ako to u nás prebiehalo. Ale ešte predtým je tu pár fotografií. 
Majstrovstvá SR v hádzanej žiačok
V dňoch 24.-25.mája 2017 sa v Detve uskutočnili Majstrovstvá SR v hádzanej žiačok. Naše dievčatá sa pod vedením p. uč. Petráša v silnej konkurencii škôl s hádzanárskou tradíciou nestratili, podali perfektné výkony a svojou bojovnosťou si vybojovali konečné 6. miesto. K tomuto významnému úspechu im gratulujeme
Plavecký výcvik - video
Plavecký výcvik prebiehal v dňoch 15.-19. mája 2017 v plavárni vo Veľkom Krtíši. Zúčastnilo sa ho 37 žiakov štvrtého, piateho a šiesteho ročníka. Neplavci pod vedením svojich učiteľov získavali svoje prvé plavecké zručnosti a plavci si ich zdokonaľovali. Posledný deň všetci žiaci ukázali, že sa pre nich plávanie stalo radosťou a nie strašiakom, a každý z nich preplával určitý úsek. FOTO

Dňa 17.05. sme si na našej škole pripomenuli Medzinárodný deň mlieka. S mliekom sa stretneme hneď po svojom narodení a sprevádza nás po celý život. Obsahuje vzácne mliečne bielkoviny a množstvo vitamínov, ktoré sú pre naše telo veľmi dôležité. Chceli sme, aby si aj deti uvedomili jeho význam. Preto sme im pripravili sladkú pripomienku v podobe čokoládových a banánových kokteilov, na ktorých si mohli pochutnať. FOTO

Mc Donald´s CUP
Dňa 11. 5. 2017 sa žiaci a žiačky 1. stupňa zúčastnili  futbalového turnaja Mc Donald´s CUP, ktorý sa niesol v duchu nových pravidiel. Podmienkou účasti bolo mať v družstve aj 3 dievčatá, pričom 1 z nich musela byť vždy na hracej ploche. 3 víťazstvá a 2 prehry nás posunuli do boja o bronz, v ktorom sme zvíťazili. Zo siedmich tímov sme sa nakoniec umiestnili  na  peknom 3.mieste. Našu školu reprezentovali títo žiaci a žiačky: Vanesa Gajdošíková, Andrej Kohút, Richard Sopko a Nina Vicianivá zo 4. ročníka, Tobias Bartko, Jakub Cúth, Peter Čižmár,  Nicolas Dávidík a Šimon Kollár z 3. ročníka a Lucia Križanová z 2. ročníka. prA  tu sú fotky našich futbalistov.

Dňa 6. apríla sa na našej škole uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. Zúčastnili sa ho malí predškoláci, ktorí pani učiteľkám ukázali, čo všetko dokážu a čo sa už naučili. Viazali šnúrky na topánkach, skladali obrázok, recitovali básničky či spievali pieseň, počítali, kreslili, potrápili svoju pamäť či písali. Svojimi schopnosťami a vedomosťami dokázali, že sú už pripravení zasadnúť do školských lavíc. Z tohto výnimočného dňa si predškoláci odniesli pekné darčeky a určite ešte krajšie spomienky.  FOTO

Deň učiteľov
Dňa 28. marca sme si aj na našej škole pripomenuli sviatok učiteľov. Milé verše a pesnička v podaní žiakov  1. stupňa potešili srdiečka všetkých pedagógov.  Nakoniec prváci  rozdali  všetkým učiteľom
drobné darčeky, ktoré vyrobili žiaci 1. a 2. stupňa aj špeciálnych tried. Pozrite niekoľko fotografií našich gratulantov 
V piatok popoludní  sme si oddýchli a posedeli pri malom občerstvení. Pekné slová pani riaditeľky, príhovor starostu obce, poďakovanie  zástupkyne rodičov a darček v podobe kvietku boli sympatickým ocenením našej práce.

Majstrovstvá kraja žiačok v hádzanej - 6.4.2017 Detva
Naše dievčatá pod vedením p. uč. Petráša prešli úspešne celou súťažou, zaslúžene získali prvé miesto a vybojovali si postup na Majstrovstvá Slovenska. Nadviazali tak na úspechy z predchádzajúcich rokov a toto bude už štvrtá účasť našich dievčat na Majstrovstvách Slovenska. Takže po Nitre, Michalovciach a Trnave budeme teraz držať palce v Detve. Gratulujeme hráčkam aj p. učiteľovi.
Dňa 14.3.2017 sa konalo okresné kolo v hádzanej chlapcov. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev ZŠ EMŠ Krupina A a B, ZŠ Cerovo, ZŠ s MŠ Bzovík A a B. Po výborných výkonoch sa na piatom mieste umiestnili chlapci z Cerova,  štvrté a tretie miesto si podelili družstvá z Krupiny a víťazom sa stalo A družstvo Bzovíka tesne nasledované bzovíckym B družstvom. Na druhý deň sa hneď konali Majstrovstvá kraja v Detve, kde chlapci podali výborný výkon, no dostavila sa únava a nakoniec obsadili štvrté miesto.
Dňa 17.3.2017  prebehlo okresné kolo v hádzanej dievčat. Turnaja sa zúčastnili družstvá rovnako ako u chlapcov a dokonca aj poradie sa presne skopírovalo.  Chlapci aj dievčatá v turnajoch predviedli vynikajúce výkony  a aj zásluhou p. uč. Petráša, ktorý ich pripravoval, zaslúžene obsadili prvé dve miesta v obidvoch turnajoch. A TU máme našich úspešných športovcov a športovkyne.

 Okresná Pytagoriáda
 Dňa 14.3.2017 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej PYTAGORIÁDY pre žiakov 3. až 5. ročníka. Našu školu reprezentovali žiaci: Vanesa Gajdošíková  4.A, Timotej Zelenčík 5.B a Sára Dávidíková 5.A.

Dňa 15.3.2017 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej PYTAGORIÁDY pre žiakov 6. až 8. ročníka. Našu školu reprezentovali žiaci: Lucia Sedmáková ,ktorá získala v kategórii P6 1.miesto, Nina Fekiačová 6.A a Marianna Jochlíková 8.A. Výherkyni blahoželáme a ostatným riešiteľom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 Hviezdoslavov Kubín 
 Dňa 7.3. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili  v dvoch kategóriách – prednes poézie a prednes prózy. A tu sú víťazi - poézia: 1. miesto  - Nicolas Dávidík  3.A, 2. miesto – Mária Nagyová 4.A, Richard Mozoľa 2.A, 3. miesto – Sofia Petrášová 2.A. Víťazi - próza: 1.  miesto – Rebeka Vicianová 2.A, 2. miesto – Šimon Kollár 3.A, 3. miesto – Faustína Mária Pavlendová 3.A a  Michal Cyril Mackov 4.A.

Rebeka Vicianová,  Nicolas Dávidík a itraja žiaci z druhého stupňa - Laura Petrášová, Adam Aleman a Laura Pálková našu školu reprezentovali aj na okresnom kole, ktoré sa konalo v Krupine. Do krajského kola postúpila Laura Pálková, ktorá sa umiestnila na 3. mieste. Fotografie našich recitátorov si môžete pozrieť TU.

Čitateľská štafeta

V mesiaci marec si pripomíname nenahraditeľnú hodnotu čítania pre človeka. Symbolickou čitateľskou štafetou sme chceli vzbudiť v deťoch ešte väčší záujem o čítanie. Štafeta bola odštartovaná 8. marca presne o 7:53 h a prechádzala všetkými triedami  1. stupňa a dvomi špeciálnymi  triedami. Deti čítali knižku Medové príbehy od Ľubice Brezovickej Šebekovej a svoj čitateľský beh ukončili o 12:15 h. Spolu prečítali 17 príbehov  a čistý čas ich čítania bol 171 minút. Pri záverečnom vyhodnotení žiaci prerozprávali jednotlivé príbehy všetkým spolužiakom, pričom pochopili, že  v tejto štafete nebola najdôležitejšia rýchlosť, ale víťazmi boli všetci tí, ktorí sa naučili niečo o prírode, včielkach  a o spôsobe ich života. A tu sú naši čitatelia.
V škôlke to žije .........
Na stránke materskej školy nám pribudli príspevky z akcií, ktoré prežili deti spolu s pani učiteľkami v tomto školskom roku. Ak ste zvedaví aké vtáčie búdky vytvorili, ako sa zoznamovali s teliatkami, ako sa zabávali na karnevale či besedovali s poľovníkmi kliknite si na stránku Materská škola - naše aktivity.

Karneval

Fašiangy. Obdobie plesov, zábav a karnevalov. A práve ten sa dňa 17.02. 2017 uskutočnil aj na našej škole. Žiaci sa predviedli vo veľmi nápaditých a zaujímavých kostýmoch, z ktorých boli tie najoriginálnejšie aj ocenené. Po vyhodnotení masiek už nasledovala zábava v podobe rôznych súťaží, pri ktorých sa žiaci zabavili a zatancovali si. A aké masky sa zabávali na karnevale si môžete pozrieť TU. 

Dňa 7. februára 2016 sa v Centre voľného času v Krupine uskutočnil 45. ročník okresného kola geografickej olympiády. Olympiáda pozostávala z troch častí – z teoretických vedomostí, z praktických zručností a z poznatkov o našom okrese. Naším žiakom sa podarilo získať niekoľko úspechov. V kategórii G (5. ročník) sa Eva Mikulášiová umiestnila na druhom mieste. V kategórii F (6. -7. ročník) Viktória Štrbová získala tretie miesto. Srdečne im blahoželáme.

Čitateľský oriešok
Žiaci 2., 3. a 4.ročníka sa prihlásili do súťaže ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK a zažili dobrodružstvo s rozprávkovými postavičkami.
V úlohách si precvičili čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie. Tiež si rozvíjali svoju  predstavivosť a obrazotvornosť.  FOTO

Prvácka pasovačka
Polrok ubehol ako voda a naši prváci si mali prevziať svoje „prvé vysvedčenie“. Pri tejto príležitosti im pani učiteľka Veronika Križanová pripravila prekvapenie -  „ Prvácku pasovačku“. Malí prváčikovia museli ju, ale aj svojich rodičov presvedčiť, že si to vysvedčenie naozaj zaslúžia. Ukázali, ako vedia čítať, bezchybne počítať, viazať šnúrky ale aj poskladať si úbor na telesnú výchovu. Pri prechádzaní po „moste“ s vajíčkom v lyžičke nám predviedli svoju obratnosť a pri skladaní rozstrihaného obrázka zase svoju predstavivosť.  Prváci plnili pripravené úlohy s ľahkosťou. Nakoniec bol každý prvák ceruzkou pasovaný staršími štvrtákmi za „riadneho žiaka“ našej školy. Ako spomienku na tento deň dostali prváci pasovací dekrét, medailu a samozrejme - prvý výpis klasifikácie za prvý polrok šk. roka 2016/2017.  Samozrejme prikladáme aj niekoľko fotografií.

Po vianočných prázdninách  krásne nasnežilo a tak  sa pani učiteľky z prvého  stupňa rozhodli, že jedno dopoludnie strávia deti spoločne na sánkovačke, na neďalekom kopci. 18. januára si deti  do  školy okrem tašiek doniesli aj boby, lopáre, sane a teplé nepremokavé oblečenie. Na svah sa vyrážalo po 3. vyučovacej hodine. Hoci mrzlo, až prašťalo, všetci sa tešili na spoločne strávené chvíle na sánkovačke. Výborne si zašportovali na čerstvom vzduchu a do školy  sa vrátili všetci- bez úrazu. A ako  bolo? Pozrite si v priloženej fotogalérii.

Matematická olympiáda
Dňa 24.1.2017 sa uskutočnilo obvodné kolo MO v kategórii M5 a M9. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Timotej Zelenčík z 5.B triedy a Eva Kohútová z 9.A triedy. Obidvaja sa umiestnili na 1. mieste. Žiakom k úspechu blahoželáme  a Evke budeme držať palce v krajskom kole.
Lyžiarsky kurz  Donovaly                                                                                                      FOTO
V polovici januára  absolvovali žiaci  siedmeho ročníka, ale aj niektorí šiestaci a piatačky, lyžiarsky kurz v stredisku Donovaly. Ubytovanie a stravu sme mali zabezpečené  v Chate pod Magurou, kde sme sa cítili výborne. Žiaci pod vedením p. učiteľa Petráša a p. uč. Sľúkovej počas štyroch dní poctivo pracovali a zvládli základy lyžovania vrátane oblúkov, brzdenia aj jazdy na vleku.  Posledný deň sme mali súťaž v slalome, v ktorom najlepší čas zajazdila Viktória Kmeťová.  Po  lyžovaní a oddychu v rámci voľného času prebiehal turnaj v biliarde. Víťazom sa stal Alex Melich. Večer sme mali rôzne súťaže a kultúrny program, ktorý si pripravili žiaci. Jednou z večerných úloh bolo vytvorenie hymny lyžiarskeho kurzu. Ako sa to žiakom podarilo, a tiež ako zvládli základy lyžovania si môžete pozrieť v krátkom videu. 

Do you speak English?
Dňa 17. 1. 2017 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu v kategórii 1B reprezentovala žiačka IX. A triedy Terézia Guttenová, ktorá sa umiestnila na vynikajúcom prvom mieste. Gratulujeme a držíme jej palce aj v krajskom kole.

Vianočný program
V stredu 21. decembra 2016 žiaci našej školy pozdravili svojich rodičov, starých rodičov, kamarátov a všetkých prítomných hostí vianočným  programom, ktorý si nacvičili pod vedením svojich pani učiteliek. Zároveň si pre svojich hostí pripravili malé darčeky. Pesničkami, scénkami a tancami sa nám spoločne podarilo vyčariť nádhernú predvianočnú atmosféru. Celý vianočný program si môžete pozrieť TU.

 Vybíjaná najmenších

Dňa 24. 11. sa v Krupine konalo obvodné kolo vybíjanej chlapcov a dievčat 1. stupňa. Tejto súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci. Po 3 zápasoch so žiakmi krupinských škôl a Dudiniec sa umiestnili na 3. mieste, za čo im gratulujeme. Za reprezentáciu školy ďakujeme týmto žiakom: Andrejovi Kohútovi, Kristiánovi Matejkovi, Michalovi Cyrilovi Mackovovi, Nine Vicianovej, Vanese Gajdošíkovej, Sofii Anne Mäsiarovej zo 4. ročníka, Jakubovi Cúthovi, Petrovi Čižmárovi, Nicolasovi Dávidíkovi, Márii Faustíne Pavlendovej a Lucii Šufliarskej z  3. ročníka a Sofii Petrášovej z 2. ročníka. A prikladáme aj niekoľko fotografií.

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Opäť je tu jeseň, nádherný čas, kedy sú stromy odeté do pestrofarebných šiat. Opäť je tu október, mesiac, ktorý je oslavou jesene života, oslavou úcty k tým skôr narodeným. A nezabudli sme ani my – školáci. Tento rok sme na krúžku ŠIKOVNÍČEK a v ŠKD vyrábali pozdravy, aby sme ich v mene všetkých žiakov našej školy odovzdali  dôchodcom v našej obci. Dúfame, že sme starkým spríjemnili jeseň a prejavili našu hlbokú úctu a vďaku.  Vyrobené pozdravy si môžete pozrieť TU.

ŠARKANIÁDA

ŠARKAN LETÍ, NEMÁ DETI A MY MÁME, NEPREDÁME...  V mesiaci októbri sa na našej škole rozfúkalo a na chodbe 1. stupňa sa vo vetre preháňali šarkany rôznych tvarov a veľkostí. K vytvoreniu tejto farebnej jesennej atmosféry prispeli žiaci,  ktorí sa zapojili do súťaže o najoriginálnejšieho šarkana. Všetci súťažiaci boli odmenení drobnou odmenou. Ďakujeme  rodičom, ktorí si našli čas a pomohli svojim deťom vytvoriť tieto krásne  lietajúce potvorky. A tu sú naši súťažiaci a ich  šarkany.

Svetový deň výživy

Zdravá strava je pre človeka veľmi dôležitá. Vedia to už aj naši školáci. Dňa 17. 10. 2016 si pripomenuli Svetový deň výživy a s pani učiteľkami sa rozprávali o tom, ktoré potraviny sú pre naše telo dôležité a ktoré obsahujú najviac vitamínov. Žiaci na 1. stupni modelovali ovocníčkov z plastelíny, vyfarbovali misy s ovocím a každá trieda pripravila zdravú pochúťku pre seba a svojich spolužiakov. Po týchto aktivitách nasledovala veľká ochutnávka, kde si žiaci navzájom prezradili recepty, ako si zdravé pochúťky pripraviť aj doma.  
Žiaci na druhom stupni si vypočuli reláciu a potom si v triedach zahrali hru „Dobre vedieť“ zameranú na zdravé potraviny. Víťazná skupina z každej triedy bola odmenená zdravou odmenou. Fotografie z tejto vydarenej akcie si môžete pozrieť tu.
Beseda so spisovateľkou
Už od marca minulého roka sme sa na ňu tešili... Do našej obci mala totiž zavítať spisovateľka Marta Hlušíková. Konečne prišiel 29. september a my, žiaci 1. stupňa a piataci, sme sa s ňou stretli osobne. Najskôr pani spisovateľku  privítala a predstavila teta Juchová z knižnice. Potom sme sa mohli pýtať rôzne otázky- čo najradšej robí vo voľnom čase, čo si rada oblieka, odkiaľ berie inšpirácie na svoje knihy, ktorý ilustrátor je jej najobľúbenejší, či postavy z knižiek sú naozajstné... Pani spisovateľka nám aj prečítala úryvok zo svojej knižky . Prezradila nám, že čoskoro sa na pultoch predajní objaví nová knižka inšpirovaná jej čerstvo narodenou vnučkou, a že chystá pokračovanie knihy Neznášam, keď ma hladkajú po hlave. Nakoniec pani spisovateľka rozdala autogramy a vrátili sme sa do školy. Beseda sa nám  páčila, bolo  veľmi zaujímavé vidieť naživo niekoho, koho poznáme len z obálok kníh a z počutia. Na pamiatku sme si spravili aj niekoľko fotografií.
Deň  zvierat
4. októbra sme si pripomenuli Svetový deň zvierat. Žiaci z prvého stupňa spolu s pani učiteľkami pripravili reláciu. Žiaci druhého stupňa mali pripravené aktivity zamerané na dôvody ohrozenia mnohých druhov zvierat. A tak vytvárali komiks, skladali báseň, písali list v mene zvierat ľuďom, zostavili petíciu na ochranu močiara, či vytvárali plagát. Zároveň preukázali svoje vedomosti vyriešením niekoľkých vedomostných úloh. Vyhodnotenie aktivít si môžete pozrieť tu. Práce žiakov sme prezentovali na paneli na chodbe, spolu s prácami žiakov zo štvrtého ročníka na tému Moje najmilšie zvieratko. Prikladáme aj niekoľko fotografií  žiakov počas riešenia úloh.
Zber papiera
V dňoch 27. až 29. septembra 2016 prebehol na škole zber odpadového papiera. Do zberu sa zapojilo historicky najviac žiakov až 90 a vyzbierali sme 4 426 kg. Je to náš nový rekord. Za vyzbieraný papier škola dostala toaletný papier, čím sme výrazne pomohli škole. Ušetrili sme 70 stromov a tým sme pomohli aj prírode. Každý žiak, ktorý sa do zberu zapojil, bol odmenený sladkou odmenou. 
Kalokagatia 2016
Boli sme tam. Majstrovstvá Slovenskej republiky v hádzanej žiačok  a žiakov. Bolo parádne skvelo. Zážitok na celý život.Niekoľko fotografií si môžete pozrieť TU.

DVA VÝLETY V  JEDNOM

Keď sa povie školský výlet, každý z nás si predstaví kopu super zážitkov, nové miesta, zaujímavé veci. To všetko sme zažili 24.júna 2016 na školskom výlete vo Zvolene s triedami 2.A, 3.A, 4.A, 4.B a Špeciálna trieda 2. Už ráno v autobuse vládla príjemná nálada.
Žiaci špeciálnaj triedy absolvovali prehliadku mesta, kde navštívili Zvolenský zámok, pancierový vlak z 2. svetovej vojny, ale aj centrum mesta. V horúcom počasí sa schladili zmrzlinou a posilnili pizzou. FOTO
Žiaci ostatných  tried absolvovali výstup na kopec nad mestom Zvolen - na Pustý hrad. Po výstupe sa pred nimi vynorila krajina, ktorá všetkým učarovala svojou krásou a hradby, ktoré dýchali svojou minulosťou. Všetkým sa asi najviac páčil fantastický výhľad na okolitú krajinu. FOTO

Vybíjaná

Dňa 3.6.2016 sa na našej škole uskutočnilo obvodné kolo vo vybíjanej žiačok 1. stupňa. Dievčatá predviedli výbornú kolektívnu hru, vďaka ktorej zaslúžene vybojovali 1. miesto. Radosť z tohto víťazstva bola umocnená tým, že sa tento ročník hral netradične na domácej pôde a naše družstvo mohli prísť povzbudiť aj ich spolužiaci. Za vynikajúcu reprezentáciu školy ďakujeme týmto dievčatám: Cibuľovej Sofii, Dávidíkovej Sáre, Ďuricovej Simone, Gombíkovej Timei, Kollárovej Bibiáne, Mikulášiovej Eve, Petrášovej Laure, Slukovej Gabriele, Zekiri Karime, Mäsiarovej Sofii a Vicianovej Nine. Pozrite si  aj fotografie našich úspešných hráčok.

Škola v prírode – II. stupeň
V dňoch 23.  až 27. mája 2016 si naši piataci, šiestaci a pár siedmakov opäť užili krásy týždenného pobytu v krásnej liptovskej prírode, v rekreačnom zariadení v Škutovkách.
Program školy v prírode bol zameraný na poznávanie Slovenska, jeho histórie a geografie, šport, turistiku a utvárania pozitívnych sociálnych vzťahov. Súčasťou pobytu bol celodenný výlet do Vysokých Tatier a prehliadka skanzenu ľudovej architektúry v Martine. Deti si zasúťažili v stolnotenisovom a futbalovom turnaji,  vedomostných testoch. Hľadali poklad a zabavili sa na rozlúčkovej diskotéke i pri opekačke.
Všetci boli skvelí a veríme, že si z tohto pobytu odniesli veľa krásnych zážitkov a vedomie, že život je krásny, keď vieme spolu dobre vychádzať a navzájom sa rešpektovať. Na pripomenutie pekných dní prikladáme aj fotografie.

Exkurzia v tábore smrti
V piatok 13.mája 2016 sa žiaci  8. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie v štátnom múzeu v Osvienčime, kde si mohli pozrieť dôkazy o zverstvách páchaných na nevinných obetiach v bývalom nacistickom tábore smrti. Ide o najväčší vyhladzovací tábor na svete.
Je potrebné nezabúdať na 6 miliónov obetí -  Židov, Rómov, Slovanov -  práve preto, že v súčasnosti sa objavujú názory, že holokaust vlastne nebol.  Exkurziu zorganizovala p. uč. Mgr.  Lea Pogáčová.

  Medzinárodný deň detí   je sviatok detí, ktorý sa oslavuje každoročne v mnohých krajinách sveta zvyčajne 1. júna.  Na Slovensku  sa oslavuje od roku 1952.
Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v
Ženeve v roku 1925.  Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami dotýkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viaceré vlády vo svojich krajinách zaviedli takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a súčasne poukázať na problémy dotýkajúce sa detí na celom svete. Nie je úplne jasné, prečo sa práve 1. jún vybral ako MDD, no tento dátum je na svete najobľúbenejší a oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.
Aj deti našej školy si pripomenuli tento deň rôznymi aktivitami, ktoré pre ne pripravili žiaci deviateho ročníka. Tento deň sa vydaril, deti sa zabavili, čím sa naplnila myšlienka – urobiť deťom radosť.  A tu sú fotografie z vydareného dňa.

S BATOHOM CEZ HORY...
Vďaka štátnemu príspevku sme sa my - deti z prvého stupňa - mohli zúčastniť jedinečnej školy v prírode. Od 9. do 13. mája sme sa stali turistami v Malej Fatre. Ubytovali sme sa v hoteli Boboty. Izby boli pekné a jedlo výborné. Každý deň nás obsluhovali usmievaví čašníci. V prvý deň po ubytovaní sme si vyšli prezrieť okolie. Po prvej noci strávenej bez rodičov nás čakala dlhá túra od hotela cez Podžiar na Dolné diery a Nové diery. Tam preverili našu odvahu kovové rebríky a kamenné tiesňavy. Odtiaľ sme sa vybrali cez dedinku Štefanova na hotel. Prešli sme neuveriteľných 12 km. Druhý deň bol naplánovaný výlet Terchovským vláčikom do Terchovej. Pán sprievodca nám čo-to porozprával o Jurajovi Jánošíkovi, prezreli sme si aj múzeum s expozíciou o Jánošíkovi. Potom sme sa vybrali na rozhľadňu Terchovské srdce, z ktorej bol nádherný výhľad. Nakoniec sme navštívili miestny kostol s vyrezávaným betlehemom. Poobede sme si boli v okolí hotela nazbierať prírodniny, aby sme na ďalší deň mohli z nich tvoriť  obrazy. Vo štvrtok nás čakala posledná túra - Vrátna dolina. Zhodou náhod tam mali skúšobné cvičenie aj horskí záchranári. Videli sme vrtuľník aj horské sanitky vo výcvikovej  akcii . Vo Vrátnej doline sme si prezreli obnovenú  kabínkovú lanovku. Na miestnom symbolickom cintoríne sme si uvedomili , aké sú  hory a príroda krásne, ale aj to, aké sú nebezpečné a zradné. Na vlastné oči sme videli silu prírody, hoci od ničivých prívalových dažďov už prešli dva roky. Prežili sme veľa pekných chvíľ, no najviac sme sa tešili na sľubovaný pobyt v bazéne. Tam sme si uvoľňovali stuhnuté svalstvo po všetkých túrach. Pobyt sme ukončili vyhodnotením Školy v prírode - dostávali sme pamätné listy a tí najporiadkumilovnejší boli ocenení sladkou odmenou. Možno vás  naše fotky inšpirujú k tomu, aby ste Malú Fatru navštívili aj vy.

McDonald´s cup – 1. stupeň
Dňa 3. 5. 2016 sa chlapci 1. stupňa zúčastnili na futbalovom turnaji Mc Donald´s cup. Zo siedmich družstiev sa po  jednej výhre a dvoch prehrách umiestnili na 5. mieste. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Timotej Zelenčík, Patrik Matejka, Gabriel Melich  zo 4. ročníka, Andrej Kohút, Michal Cyril Mackov, Richard Sopko a Lukáš Pápay z 3. ročníka, Tobias Bartko, Jakub Cúth, Nicolas Dávidík a Tristan Maximus Seemann z 2. ročníka. Mladých futbalistov si môžete pozrieť TU.

Deň Zeme
sme si v škole pripomenuli práve v piatok 22. apríla. Žiaci si najprv vypočuli reláciu o histórii nakladania s odpadmi a o spôsoboch, ktoré sa využívajú v súčasnosti. Tento rok sme sa zamerali na čierne skládky. Potom sa žiaci druhého stupňa spolu so svojimi triednymi učiteľmi a učiteľkami vybrali na vychádzku do okolia s cieľom zmapovať výskyt čiernych skládok a prípadne ich aj nafotiť. Boli sme však príjemne prekvapení, keď sme žiadnu väčšiu skládku nenašli. Našli sme len menšie kopy odpadkov, ktoré po sebe zanechali nevychovaní ľudia. Aj žiaci 1. stupňa si pripomenuli „Deň Zeme“ a potrebu starať sa o našu planétu. Počas prvých dvoch hodín pozerali rozprávku, ktorá bola zameraná na danú tému. Potom deti pomohli očistiť prírodu v obci Bzovík od smetí a odpadu. A tu je aj niekoľko fotografií.

Vynikajúci úspech v hádzanej 
V utorok 26. apríla 2016 sa v Detve konali majstrovstvá kraja v hádzanej chlapcov. Výkon našich chlapcov bol skvelý. Srdce, pot a duša ich previedli k víťazstvu a k postupu na MSR, ktoré budú v Trnave. Je to vynikajúci úspech pre našich chlapcov. Nasledujúci deň, v stredu 27. apríla 2016, sa tiež v Detve konali majstrovstvá kraja v hádzanej dievčat. Dievčatá predviedli nádherné športové predstavenie a ukázali, ako sa dokážu baviť športom - proste úžas. Po chlapcoch tak aj naše dievčatá súťaž vyhrali a vybojovali si právo zúčastniť sa na MSR. Obidvom družstvám všetci gratulujeme a prajeme im, aby si svoj úspech užili. A v Trnave na MSR  všetkým ukázali, ako sa dokážu zo športu tešiť. Naše gratulácie patria aj pánovi učiteľovi Petrášovi, ktorý chlapcov  aj dievčatá pripravoval a priviedol ich až k titulom majstrov kraja. A tu si môžete pozrieť naše víťazné družstvá.  

 Dňa 7.4.2016 sa na našej škole uskutočnil „veľký deň“ pre budúcich prváčikov – ZÁPIS. Po    zoznámení sa s pani učiteľkami, predškoláci ukázali, že vedia rozlišovať geometrické tvary,  poznajú  farby, zvieratká, vedia počítať, prekresliť jednoduchý obrázok, podpísať sa, ba  dokonca niečo  pekné zaspievať či zarecitovať. Samozrejme nie len tak zadarmo. Budúci žiaci  boli odmenení  pamätným listom, krásnymi záložkami  a aj stojanom na ceruzky.  A tak pani  učiteľkám, ale aj svojim  rodičom dokázali, že sú pripravení a schopní v septembri nastúpiť do  školy. A tu sú naši budúci prváci.

Literárny týždeň

V dňoch od 14. 3. do 18. 3. žiaci 1. stupňa a obidvoch špeciálnych tried so svojimi pani učiteľkami pracovali na literárnych projektoch, cieľom ktorých bolo priblížiť žiakom tvorbu a život niektorých spisovateľov a vzbudiť v nich záujem o čítanie. Počas tohto týždňa na hodinách slovenského jazyka, informatickej a výtvarnej výchovy žiaci vyhľadávali informácie o spisovateľoch, čítali ich diela a vytvárali plagáty alebo výtvarné práce. Záverečná prezentácia projektov pred celým 1. stupňom bola nielen poučná a motivačná, ale aj zábavná. A tu je výsledok práce našich žiakov.
Svetový deň vody
sme si pripomenuli 22. marca. Žiaci si vypočuli reláciu  o pitnej vode, jej úprave, množstve na Zemi a tiež o potrebe a možnostiach šetrenia vodou. Potom  vytvárali plagáty  k jednotlivým témam o pitnej vode .Najlepšie vytvorené práce  budú umiestnené na nástenke.
 Dňa 8. marca 2016 sa konalo  obvodné kolo MATEMATICKEJ PYTAGORIÁDY.
 Našu školu reprezentovali žiaci 3.   5. ročníka.
 Výsledky našich žiakov:
 Kategória P4:     1. miesto  Timotej Zelenčík 4.B          Kategória P5:     1. miesto   Gregor Pavlenda 5.A
                         2. miesto   Eva Mikulášiová 4.B                                   2. miesto   Nina Fekiačová 5.A
                                                   4. miesto   Bibiána Kollárová 4.A – úspešný riešiteľ   
Všetkým srdečne BLAHOŽELÁME a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.  

  Hviezdoslavov Kubín
 Tak, ako zvyčajne, aj tento rok sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov  Kubín“. Dňa 23. 02. 2016 sme si spoločne zaspomínali na nášho básnika, dramatika a spisovateľa Pavla  Országha  Hviezdoslava a rôznymi básňami či textami sme oslávili jeho pamiatku. Niekoľko detí z každej  triedy bolo po  triednych kolách vybraných do školského kola. S troškou trémy, ale určite rád, nám každý  zarecitoval to, čo sa naučil.  A tu sú víťazi:
Poézia: 2. miesto – Michal Cyril Mackov 3. A        Próza:     1. miesto - Eva Mikulášiová 4. B
           3. miesto – Nikolas Dávidík 2. A                             2. miesto - Peter Čižmár 2. A
                                                                                       3. miesto - Gabriela Slúková 4.B a Sibuľová 4.B         fotografie

Prvácka pasovačka 11.02.2016
Dňa 11. 02. sa na našej škole uskutočnila udalosť, dôležitá hlavne pre tých najmenších, prvákov. Tí svojim rodičom, ale aj svojím pani učiteľkám ukázali, čo všetko sa za prvý polrok naučili. Dokázali im, že si vedia dokonale zaviazať šnúrky na topánkach, zvládnu bez problémov čítať či počítať, bez zaváhania poskladajú rozstrihaný obrázok či odpovedajú na ťažké vedomostné otázky. Po splnení všetkých úloh zložili prvácky sľub, v ktorom všetkým sľúbili že vo vytrvalom učení zotrvajú, a potom už mohli byť PASOVANÍ ZA PRVÁKOV.  A tu ich máme.

V utorok 9. februára...
    ...sme sa tak, ako každý rok, zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády. A nielenže sme sa zúčastnili, ale súťaž vo vedomostiach z histórie bola úspešná. Dievčatá sa zodpovedne pripravovali a priniesli skvelé výsledky. V kategórii žiakov 9. ročníka sa Kristína Donovalová z 9.A umiestnila na 1. mieste a Radana Monišová z 9.A na 3. mieste, v kategórii žiakov 8. ročníka sa umiestnila  Eva Kohútová z 8.A na 3. mieste, v kategórii 7. ročníka skončila Melánia Sopková zo 7.A na 1. mieste a Júlia Štrbová zo 7.A na 2. mieste.  Najmladšia súťažiaca Viktória Štrbová zo 6.A skončila na 2. mieste. Kristínu Donovalovú a Melániu Sopkovú čaká v marci krajské kolo dejepisnej olympiády. Všetkým účastníčkam blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.
Matematická olympiáda 
Dňa 19.1.2016 sa uskutočnilo v Krupine obvodné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z5 a Z9, pre žiakov piatych a deviatych ročníkov. Našu školu reprezentovali úspešné riešiteľky domáceho kola MO: Monika Monišová a Lucia Sedmáková - žiačky 5.B triedy a Kristína Donovalová, žiačka 9.A triedy. Kristína Donovalová sa stala úspešnou riešiteľkou obvodného kola MO a umiestnila sa na výbornom druhom mieste v kategórii deviatakov. Lucia Sedmáková sa tiež stala úspešnou riešiteľkou vo svojej kategórii a umiestnila sa na peknom treťom mieste. Žiačkam blahoželáme k úspechu.
Olympiáda v anglickom jazyku
Dňa 13. 1. 2016 sa v Krupine uskutočnil 26. ročník obvodného kola olympiády v anglickom jazyku. Olympiáda pozostávala z písomnej časti - gramatika a slovná zásoba a z ústnej časti - hranie úlohy a rozprávanie príbehu podľa obrázku. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci, ktorí sa pripravovali pod vedením p. uč. Štefánikovej. Radana Monišová z 9.A triedy v kategórii 1B  a Ivan Palkovič, žiak 7.A triedy, v kategórii 1A. Po vynikajúcom vyriešení všetkých úloh, Radana svoju kategóriu vyhrala a postupuje do krajského kola. Ivan tiež preukázal vynikajúce jazykové zručnosti a umiestnil sa na výbornom druhom mieste vo svojej kategórii. Obidvom žiakom gratulujeme k ich úspechu a Radane  budeme držať palce, aby sa jej darilo  aj v krajskom kole.
Pytagoriáda
Dňa 8. 12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády pre žiakov 3. až 5. ročníka a 9. 12. 2015 súťažili v Pytagoriáde žiaci 6. až 8. ročníka. Najúspešnejší riešitelia postupujú do okresného kola. Sú to títo žiaci: z 3.A triedy - Michal Mackov, Sofia Mäsiarová, Júlia Babicová, Vanesa Gajdošíková, zo 4.A triedy -  Bibiána Kollárová, Laura Petrášová, zo 4.B triedy - Timotej Zelenčík, Eva Mikulášiová, z 5.A triedy -  Nina Fekiačová, Gregor Pavlenda a z 8.A triedy - Andrej Ján Mackov. Žiakom želáme veľa úspechov pri riešení úloh okresného kola.

„Novembrová nočná párty detí“
 Dňa 13.11.2015 sa v našej škole uskutočnila „Novembrová nočná párty detí“, ktorú zorganizovali učiteľky 1. stupňa. Aj keď sa hovorí, že  piatok trinásteho je nešťastný deň, na našich deťoch boli vidieť úsmevy od ucha k uchu. Celý deň sa už nevedeli dočkať 17-tej hodiny.  Práve vtedy sme sa opäť stretli pred budovami školy, deti sa rozlúčili so svojimi rodičmi a s plnými taškami, spacákmi a karimatkami (aby  nám nebola zimaJ) sme sa presunuli do telocvične. Pre všetky deti boli nachystané rôzne športové aktivity ako chôdza na chodúľoch, beh so  zviazanými nohami, hod loptičkou či iné. Na pamiatku si deti vytvorili netopierikov, čelenku s tekvičkou a jedno spoločné dielo- jesenné  stromy. Po týchto činnostiach už nasledovala diskotéka, po ktorej si deti spoločne popriali dobrú noc a uložili sa do spacákov. Z párty sme  urobili aj veľa fotografií..

Basketbal mladší žiaci
Dňa 3.11.2015 sa na ZŠ JCH v Krupine konal turnaj v basketbale mladších žiakov. Zúčastnili sa ho štyri družstvá ZŠ EMŠ Krupina, ZŠ JCH Krupina, ZŠ s MŠ Hontianske Nemce a  ZŠ s MŠ Bzovík, ktoré sa prezentovalii vyrovnanými výkonmi. Naši chlapci podali vynikajúci výkon a po super hre turnaj vyhrali. Za  nimi sa umiestnili chlapci z krupinských škôl.
Svetový deň zvierat (4.október)....  
   ...sme si pripomenuli v piatok 2. októbra, aby sme si uvedomili, ako zvieratá obohacujú život ľudí a aj to, či im vyjadrujeme dostatok vďaky za to, čo pre nás znamenajú. Našu pozornosť sme venovali osobitne hospodárskym zvieratám, porovnávali sme ich život v priemyselných veľkochovoch so životom zvierat v malých farmách. Po sprístupnení informácií žiaci v skupinách riešili rôzne úlohy, aby si uvedomili, čo pre nás hospodárske zvieratá znamenajú a aby sa pokúsili riešiť spôsob zaobchádzania s nimi v budúcnosti. Skupiny žiakov, ktoré priniesli najzaujímavejšie návrhy na chov zvierat v budúcnosti, boli odmenené. Tieto skupiny pracovali v tomto zložení: Viktória Paulínyová, Michaela Monišová, Mária Jambrichová a Veronika Valenčaťová z 8.A, Daniela Kmeťová, Dominika Franeková, Sophia Šneková, Jana Jaďuďová, Kristína Donovalová a Adam Augustín z 9.A, Štefan Rievaj, Jasoň Nagy a Mário Kováč zo 6.B, Patrícia Kohútová, Barbora Beláková a Simona Jambrichová zo 6.B. Možno práve oni sa stanú priekopníkmi humánnejšieho správania k zvieratám v budúcnosti.

... a nasledoval Svetový deň výživy...  
   ...ktorý bol voľným pokračovaním témy o chove hospodárskych zvierat a potravinových produktoch, ktoré denne konzumujeme. V piatok 16. októbra sme si otvorene povedali prostredníctvom relácie, v akej kvalite sa dostávajú živočíšne produkty na náš stôl zo zvierat z veľkochovov a z fariem či z dvorov. Žiaci riešili pracovné úlohy na rôznej úrovni. Najviac sa darilo skupinám v tomto zložení: Viktória Štrbová, Patrícia Kohútová a Barbora Beláková zo 6.B, Lucia Sedmáková, Simona Dudášová a Klaudia Pálková z 5.B, Anna Križanová, Lenka Páleníková a Melánia Sopková zo 7.A a už tradične - Daniela Kmeťová, Dominika Franeková, Sophia Šneková, Jana Jaďuďová, Kristína Donovalová a Adam Augustín z 9.A. Je dosť pravdepodobné, že v dospelosti si budú starostlivejšie vyberať potraviny, lebo pochopili, aké sú dôležité pre naše zdravie. Fotografie z akcií si môžete pozrieť tu.

Deň zdravej výživy
JESŤ TO JE NEVYHNUTNOSŤ, ALE SPRÁVNE JESŤ, TO JE UMENIE  -  v tomto duchu sa niesli aktivity, ktorými si deti na našej škole pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Žiaci 1. stupňa  a obidve špeciálne triedy absolvovali počas štyroch vyučovacích hodín vzdelávanie o výžive netradičným spôsobom. S nadšením pripravovali zdravé špeciality z ovocia, zeleniny a z medu pre svojich spolužiakov. Vyvrcholením a aj odmenou za pracovitosť bola ochutnávka slaných a sladkých dobrôt. Záverečnú hodinu si žiaci pozreli film o starostlivosti o chrup. Výsledky ich snaženia si pozrite na fotografiách.

Jesenné fantazírovanie
Príroda mení zo dňa na deň svoj šat a to je signálom toho, že tu máme jeseň. Pestré farby sa striedajú s tlmenými odtieňmi, aby sme si dopriali príjemnú zmenu a naša škola mohla opäť ožiť pod dávkou nevídanej kreativity. Veď zber a aranžovanie jesenných plodov patrí k jednej z najmilších aktivít.
 Všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí sa zúčastnili akcie "Jesenné fantazítovanie", patrí jedno veľké poďakovanie. Pozrite si ich krásne práce. TU

Zber papiera
Aj tento rok sme v dňoch 28. až 30. septembra 2015 zorganizovali zber odpadového papiera. Celkovo sa do zberu zapojilo 59 žiakov s rodičmi a pridali sa aj pracovníci školy a škôlky. Podarilo sa nám vyzbierať rekordné množstvo 3 200 kg, čím sme ušetrili 54 stromov.  Najviac zberového papiera priniesol M. Ivanič zo VI.A triedy. Za vyzbieraný papier škola dostala toaletný papier a každý žiak, ktorý priniesol papier bol odmenený sladkou odmenou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili, a veríme, že na budúci rok sa pridajú aj ďalší.

Výlet na farme

Dňa 25.6. 2015 boli  prváci a druháci na koncoročnom výlete na farme v obci Žibritov. Za ideálneho počasia počas malej turistickej vychádzky si deti poprezerali hospodárske zvieratá z farmy  a potom sa povozili na koňoch. Záverečnú hodinu sa venovali ľubovoľným športovým hrám. A  sú pekné zábery z výletu.

Výtvarné práce detí

Ľudia kreslia a maľujú odnepamäti. Chcú ukázať ostatným svoje  pocity, túžby a predstavy. Umenie v nás rozvíja estetické cítenie, tvorivosť, prebúdza hravosť a fantáziu. Učí nás pozorovať okolitý svet dôslednejšie. Ako sa darí tvoriť našim žiakom si pozrite na fotkách. Práce s nimi vytvorili pani učiteľky 1. stupňa, pani vychovávateľky a pani učiteľka na Šikovníčku.
Celoslovenské kolo v biologickej olympiáde - 1. miesto
Žiačka IX. B Svetlana Botlová  aj v tomto školskom roku úspešne reprezentovala našu školu na celoslovenskom kole Biologickej olympiády v odbornosti botanika. Po jednom štvrtom mieste a dvoch druhých miestach sa Svetlane podarilo celoslovenské kolo vyhrať. Po vyriešení rôznorodých teoretických a praktických úloh sa  umiestnila na vynikajúcom 1. mieste, pričom stratila len 6 bodov a z celkového počtu 300 bodov získala 294. Svetlane k tomuto úspechu gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy. Výsledková listina
„Nočná párty detí“
Dňa 29.05.2015 sa v našej škole uskutočnila „Nočná párty detí“, ktorá sa konala pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Podujatia sa zúčastnili žiaci prvého stupňa. Pre všetky deti boli nachystané rôzne športové aktivity ako kopanie lopty do brány, chôdza na chodúľoch, hod loptičkou či iné. Okrem toho na nich čakali aj tvorivé aktivity ako napríklad maľba dieťaťa v životnej veľkosti. Po týchto činnostiach už nasledovala diskotéka, po ktorej si deti spoločne popriali dobrú noc a uložili sa do spacákov. Z párty sme urobili aj veľa fotografií..

Oči plné očakávania a radosti zaplnili autobus. Smer - koncoročný výlet

Aj tento školský rok sa pomaly končí a prišiel vytúžený čas výletov. Kam si žiaci 3.B triedy plní očakávania nabalili batohy tento raz? „Žiaci tretieho ročníka a ich rodičia sa vybrali spoznávať krásu Spišského hradu a Dobšinskej ľadovej jaskyne,“ prezradila triedna učiteľka Monika Gondová. Ako dodala, nazbierali nové poznatky, zážitky, kúpili si drobné suveníry na pamiatku a radosť umocnilo aj dobré slnečné počasie. A samozrejme prikladáme aj fotografie z vydareného výletu.

Deň mlieka
V pondelok 25. 05. 2015 sme si so žiakmi prvého stupňa pripomenuli „Medzinárodný deň mlieka“. Žiaci si spolu s triednymi učiteľkami rozprávali o tom, akú dôležitú úlohu má mlieko pre život ľudí. A preto nám pani kuchárky v spolupráci s pani vychovávateľkou J. Petrušovou pripravili sladký puding. Týmto im chceme všetkým poďakovať a v neposlednom rade aj pánovi Petrušovi, ktorý nám prispel čerstvým mliekom.

Dramatizácia rozprávky
Rozprávky majú radi všetci, dospelí aj deti zo špeciálnej triedy. Preto sme sa rozhodli venovať sa ich dramatizácii. Pre škôlkarov a prvákov sme si pripravili čítanie rozprávky Domček, domček, kto v tebe býva. Čítanie bolo obohatené aj o dramatizáciu.
Realizácii predchádzala príprava počas marca - mesiaca knihy. Na hodinách čítania sme trénovali správnu techniku a na hudobnej výchove sme sa učili spievať „rozprávkovú“ pesničku. Na pracovnom vyučovaní sme sa venovali stavbe domu a na výtvarnej výchove sme domček vymaľovali. S ohľadom na rozvíjanie komunikačných schopností sme trénovali jednotlivé repliky. Škôlkari aj prváci s údivom sledovali výkony svojich starších kamarátov.
V rozprávkach sú šťastné konce a aj naša rozprávka sa skončila šťastne a my sme vďaka nej prežili príjemné predpoludnie. Aj takto môže vyzerať netradičná hodina čítania.                                                      Mgr. Monika Pálková

Marec - mesiac knihy
Počas mesiaca marec sme si rôznymi aktivitami pripomenuli v našej škole význam kníh a čítania. Žiaci 3.B triedy spolu s p. učiteľkou Gondovou nielen čítali, kreslili, ale aj vymyšľali básničky a vytvorili výstavku kníh. V článku sa môžete dozvedieť viac o ich aktivitách, a tiež si  prečítať  niektoré básničky. A samozrejme prikladáme aj fotografie žiakov pri realizácií aktivít.
Žiaci druhého stupňa si počas hodín biológie precvičili čítanie odborného textu s porozumením, naučili sa pracovať s textom, vybrať dôležité pojmy a vytvoriť z nich myšlienkovú mapu.
Hviezdoslavov Kubín 
Dňa 4. marca sa konalo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Viac sa o priebehu a výsledkoch môžete dočítať v článku od p. uč. Meňušovej. A samozrejme pridávame aj fotografie víťazov jednotlivých kategórií.

 Vybíjaná

Dňa  12. 3. 2015 si žiačky 1. stupňa zmerali sily so žiačkami z krupinských škôl vo vybíjanej. Naše dievčatá sa po výhre so ZŠ E.M. Šoltésovej a  remíze so ZŠ J. C. Hronského  umiestnili na 2. mieste. Našu školu reprezentovali tieto žiačky: Simona Dudášová, Kristína Dulovcová, Monika Monišová, Kristína Nalevanková, Klaudia Pálková, Martina Párničanová,  Lucia Sedmáková a Yasmína Zekiri zo 4. ročníka,   Timea Gombíková, Simona Ďuricová a Karima Zekiri z 3. ročníka a Nina Vicianová z 2. ročníka. Prikladáme aj niekoľko fotografií.

Za oknami smiech a tanec,
fašiangový harmatanec.

Berte masky, je tu bál,

fašiangový karneval.

Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a karnevalov. Aj v našej škole sa stal karneval tradíciou. V tomto roku sa konal  v piatok 13. februára a tento deň bol osobitý aj tým, že bol posledný pred jarnými prázdninami a karneval umocnil jeho čaro. Krásne vyzdobená chodba školy sa rozjasnila farebnými girlandami a balónmi, ožila vravou a veselou hudbou, naplnila sa prekrásnymi maskami . Po predstavovaní masiek sa začala ozajstná zábava. Tancovalo a bavilo sa celé osadenstvo. Masky mali možnosť si zasúťažiť v rôznych aktivitách. Veru, bol to vydarený a veselý karneval. Všetkým sa zábava veľmi páčila a čo bolo najdôležitejšie, nechýbali rozžiarené očká našich detí.  A že atmosféra bola výborná, o tom svedčia aj naše fotografie.                            Mgr. Monika Gondová

Bzovícka sánkovačka
Dňa  4. 2. 2015 žiaci prvého stupňa  ZŠ s MŠ Bzovík vymenili aktívny pohyb v telocvični za športovanie na čerstvom vzduchu. Pod vedením všetkých pani učiteliek prvého stupňa sa zúčastnili veľkej spoločnej sánkovačky. V peknom prostredí a za neustáleho sneženia  si vyskúšali rýchlosť  a pripravenosť svojich zimných „vozidiel“ – bobov, lopárov a tanierov.  Na fotografiach si možete pozrieť,  ako sa žiakom sánkovačka páčila.
Vianočná cesta
Na blížiace sa vianočné sviatky sme sa spolu s rodičmi, starými rodičmi a všetkými prítomnými naladili počas vianočného programu  Vianočná cesta. Program nacvičili žiaci pod vedením svojich pani učiteliek. Predstavili sa škôlkari, žiaci prvého stupňa a s divadlom Ženský zákon, spevom a hrou na hudobný nástroj aj žiaci z druhého stupňa. Pre prítomných divákov pripravili žiaci prvého stupňa aj malé pozornosti. A tu je malá ukážka programu z vystúpenia škôlkarov. Celý program spracujeme  a vytvorené DVD bude pre záujemcov k dispozícii.

Na výchove umením...

     ...aj v školskom roku 2014/15 mnohí naši deviataci zabodovali a ukázali úroveň estetického cítenia, perspektívy, hry s farbami, zmyslu pre detail... a tu sú výsledky. Na veľkoplošných výkresoch si môžu žiaci, rodičia a návštevníci školy pozrieť galériu architektonických objektov, ktorá krášli chodbu našej školy. Tvorbe projektov predchádzala exkurzia v Banskej Štiavnici – v klenotnici mestskej historickej architektúry. Tu si žiaci vyberali domy a ulice, fotili detaily. Niektorí z nich možno urobia rozhodnutie pri výbere strednej školy a po skončení základnej školy sa vyberú na niektorú s umelecko-výtvarným zameraním.
Opäť prišiel  Mikuláš
Ako sa už stalo tradíciou, deviataci svojich spolužiakov  potešili príchodom Mikuláša do školy.  Neobišli nikoho.  Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi anjelmi a nezbednými čertami  navštívili škôlkarov, spolužiakov na prvom stupni aj na druhom stupni. Nezabudli ani na pani kuchárky a ostatných zamestnancov školy. Každého obdarovali  malým darčekom alebo sladkosťou. Niekoľko fotografií si môžete pozrieť tu.
Vitaj, vitaj, Mikuláš, vitaj medzi nami,
prišli sme ťa pozdraviť piesňami aj hrami..
Ty nám zato ukážeš,čo v tom koši máš.
Vitaj, vitaj zďaleka,milý Mikuláš.
 Basketbal - 1. miesta v okrese 
 V novembri  prebehla okresná súťaž v basketbale chlapcov aj dievčat.  Obidve  naše  družstvá počas všetkých zápasov podali vynikajúci a  zodpovedný výkon a  okresnú súťaž vyhrali. Zároveň si vybojovali postup do  regionálneho kola, kde  im  budeme držať palce. A ktorí sú tí vynikajúci  basketbalisti  a basketbalistky?  Kliknutím si zväčšite fotografie a zistíte to.

Protidrogová akcia 
14.11.2014 sme v našej škole uskutočnili protidrogovú akciu.  Akcia mala dve časti.  Prvá časť  bola určená pre celý druhý stupeň, žiaci si mali možnosť vypočuť úprimné a zároveň otrasné svedectvá  hostí, bývalých narkomanov, ktorí už niekoľko rokov úspešne abstinujú a ktorí  nám porozprávali úprimne o škodlivosti drog na mladý organizmus, prečo je nevyhnutné sa droge vyhýbať.
V druhej časti sa už stretli s našimi hosťami len žiaci 8. a 9. ročníka.  Cieľom bola prednáška zameraná na zdravý životný štýl  v oblasti sexuálnej výchovy.Veríme, že takéto akcie môžu priviesť našich žiakov k hodnotnému životu v zdraví a radosti z neho. Ďakujeme našim hosťom Radkovi a Stankovi za ich úprimný záujem o zdravý život našich žiakov.

Čože sa to vyškiera, pozrite sa hore,
pestrí obri z papiera, je ich celé more. 
Povoľ motúz zmotaný, vyletujú šarkany,
okaté a zubaté, v maľovanom kabáte...

Nastúpila jeseň a s ňou  aj príroda sprevádzaná pestrými farbami. Súčasťou jesene sú aj detské hry, medzi ktoré neodmysliteľne patrí aj výroba, maľovanie a púšťanie šarkanov.
V októbri ručičky šikovných žiakov prvého stupňa a ich rodičov usilovne zhotovovali všakovakých  šarkanov a šarkaníkov. K práci potrebovali nožnice, farebný papier, lepidlo, pastelky a hlavne chuť vytvoriť čo najoriginálnejšieho šarkana. A to sa im aj podarilo.  Šarkany lietali v areáli našej základnej školy a zdobili jej interiér.
Každá šikovná ručička bola odmenená malým darčekom a sladkosťou, pretože vybrať toho najkrajšieho šarkana bolo veľmi ťažké. Veď posúďte sami.       FOTO

Výlet druhákov na Strečno

Koniec roka sa blíži, známky sú uzatvorené, čo s voľným časom? Koncoročný triedny výlet je tá najlepšia voľba! Na výlete sa rozlúčite so starým školským rokom, spoznáte slovenskú prírodu, zažijete super atrakcie, adrenalín a zábavu. Tak sa pozrite, čo sme my, žiaci 2.B, spolu s pani učiteľkou a svojimi rodičmi zažili dňa 17.6.2014 pri splavovaní Váhu a prehliadke hradu Strečno. Vyskúšali sme si, ako je to byť žiakmi hradnej školy. Množstvo fotografií z vydareného výletu si môžete pozrieť tu.

Štúrov  Zvolen- celoslovenské kolo v rétorike

Nádherné prostredie Zvolenského zámku, 17.jún,  oslava slovenského slova, náročná súťaž, prítomní  víťazi regionálnych kôl z celého Slovenska a medzi nimi i náš žiak 6. ročníka Ján Andrej Mackov.
Andrej súťažil v 1. kategórii a v konkurencii 14  žiakov získal nádherné 3. miesto. Blahoželáme a veríme, že ho tento veľký úspech bude motivovať  k práci v oblasti umeleckého slova i vo vyšších ročníkoch.

Výlet  špeciálnej triedy na HABAKUKY.

21. 5. sme sa s našimi kamarátmi z Litavy vybrali na Habakuky. Po príchode sme ostali stáť ako očarení. Akoby sme sa ocitli v naozajstnej rozprávke. Okolo nás drevené domčeky, sedemmíľová čižma, pri vstupe papuľa obrovského draka a k tomu velikánske vajce. Privítali nás rozprávkové bytosti, ktoré nás sprevádzali po celom areáli. Deti so zvedavosťou nakukli do všetkých domčekov rozprávkových postavičiek. V jednom z nich nás čakal naozajstný ujo kováč, ktorý nám ukázal ako sa vyrábajú zvonce. Deti všetko prežívali s úsmevom na tvári a   s veľkým nadšením. Vyvrcholením všetkého boli divadielka v domčekoch, v ktorých nám herci zahrali tri rozprávky od Pavla Dobšinského: Trojruža, Ďuro Truľo a Tri perá z draka. Cez malú prestávku sme sa vyšantili na drevených hojdačkách a preliezkach a pochutili na sladučkých palacinkách. To bolo zážitkov, strávili sme veľmi pekný, vydarený deň. A tu je aj niekoľko fotografií.

Voda je naša kamarátka - plavecký výcvik 2014

V dňoch od 13. – 16. mája sa žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa realizoval v plavárni vo Veľkom Krtíši. Hneď v prvý deň sa žiaci zoznámili s vodou a boli rozdelení do 4 skupín. Počas nasledujúcich dní si pod vedením svojich učiteľov Mgr. A. Kollárovej, Mgr. D. Petráša, Mgr. A Paulíkovej a Mgr. S. Dadovej zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti, rýchlosť a štýl plávania. Toto všetko bolo realizované prostredníctvom rôznych cvičení a hier. To, čo sa naučili, predviedli v posledný deň, kedy sa už každé z detí cítilo ako ryba vo vode. Niekoľlo fotografiií našich malých plavcov si môžete pozrieť tu.

Exkurzia v Planetáriu M. Hella
Dňa 24. 4. 2014 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili exkurzie v Planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Žiaci si zopakovali vedomosti z prírodovedy a  zároveň sa dozvedeli nové poznatky nielen o našej Zemi, ale aj o celej slnečnej sústave. V záverečnej časti si mohli cez ďalekohľad pozrieť na  našu najbližšiu hviezdu - Slnko. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Marec v znamení volejbalu a hádzanej
V marci nás žiaci a žiačky našej školy  reprezentovali v obvodných súťažiach v hádzanej a vo volejbale. Volejbalový turnaj dievčat sa konal 13.3. v Krupine a v silnej konkurencii krupinských volejbalistiek sme si odniesli tretie miesto. Turnaj chlapcov bol 19. 3. a po ťažkých zápasoch skončili naši chlapci na druhom mieste.
Hádzaná je u nás veľmi obľúbená, a aj preto máme v tomto športe vysoké ambície. Turnaj chlapcov aj dievčat sa konal na našej škole. Chlapci si svoje sily v ťažkých a vyrovnaných zápasoch zmerali 14. 3.  Od prvého miesta delil našich chlapcov iba jeden gól. Dievčatá privítali svoje súperky 20. 3. Hoci dievčatá z ostatných škôl bojovali statočne, naše dievčatá podali vynikajúci výkon a v turnaji zvíťazili. Všetkým športovcom , ako aj pánovi učiteľovi , ktorý ich pripravuje, k ich výkonom a výsledkom gratulujeme.

Krajské kolo v  bedmintone
Dňa 21. 1. 2014 sa chlapci našej školy Š. Jaďuď a D. Balko  zúčastnili krajského kola v bedmintone vo Zvolene, kde v silnej konkurencii skončili na 6. mieste. V rovnakej súťaži dievčat, ktorá sa konala 28. 1. 2014,  sa naše dievčatá A. Sumegová a K. Fekiačová umiestnili na 5. mieste. Aj napriek tomu, že s týmto športom v našej škole len začíname, podali naši žiaci vynikajúci výkon a získali cenné skúsenosti.
Šaliansky Maťko
Dňa 29. 1. 2014 sa konala v Krupine okresná súťaž v prednese krásnych slovenských povestí. Mali sme úspech. Tamara Marunčiaková, žiačka 5. A triedy,  získala v 2. kategórii 3. miesto.  Terézia Guttenová, žiačka 6. A triedy, si pekným prednesom vyrecitovala v 3. kategórii nádherné 1. miesto. Postupuje na krajské kolo do Banskej Bystrice. Obom našim žiačkam blahoželáme, Terezke želáme úspechy i v ďalšom prednesovom zápolení.
Okresná súťaž v stolnom tenise
Naše družstvo v zložení  D. Balko, Š. Hnilica, R. Kocka a L. Luciak sa pod vedením p. uč. Petráša zúčastnilo dňa 16. 1. 2014 okresnej súťaže v stolnom tenise v Hontianskych Nemciach. Po výbornom výkone sa našim chlapcom podarilo v skupine poraziť družstvo chlapcov z Dudiniec a z Cerova a z druhého miesta za družstvom zo ZŠ JCH Krupina postúpiť do semifinále. Nakoniec sa naši chlapci po prehre so ZŠ s MŠ Sebechleby a po tesnej prehre s  Hontianskymi Nemcami umiestnili na peknom štvrtom mieste.
Bedmintonový turnaj
Dňa 18. 12. 2013 sa na našej škole konal vôbec prvýkrát bedmintonový turnaj chlapcov aj dievčat. Turnaja sa zúčastnilo 5 chlapčenských a 4 dievčenské družstvá. Na prvý turnaj v okrese bola úroveň veľmi dobrá. Súpisku žiakov, ktorí reprezentovali našu školu si môžete pozrieť tu.

Poradie: Chlapci 1. miesto Bzovík B
2. miesto Bzovík A
3.  miesto Hontianske Nemce
4. miesto Bzovík C
5. miesto Cerovo
Dievčatá 1. miesto Bzovík A
2. miesto Cerovo
3. miesto Bzovík C
4. miesto Bzovík B

Naši deviataci ........
 ...aj v tomto školskom roku vytvorili  na výchove umením náročné skupinové práce hodné našej pozornosti. Na dvoch vyučovacích hodinách sa zahrali na tvorcov obrovských portrétov, ktoré teraz skrášľujú školskú chodbu. Žiacke skupiny pracovali v tomto zložení:
1. Šimon Lutter, Adam Gutten, Ján Donoval, Veronika Čižmárová, Dominika Hakeľová,
2. Filip Očenáš, František Križan, Stanislav Dendiš, Jozef Očenáš, Kristián Kohút,
3. Erik Sivák, Nikolas Bartoš, Andrea Konôpková, Michaela Pálková, Kristína Stanková,
4. Alexandra Sumegová, Lívia Nôtová, Štefan Hnilica, Katarína Tureková, Michaela Hanesová,
5. Mária Šebeňová, Michal Čásar, Michal Čižmár, Martin Krúž, Ján Pixiádes,
6. Paulína Pavlendová, Kristína Fekiačová, Terézia Sedmáková, Šimon Jaďuď, Šimon Dlhopolec, Martin Dobrocký.

Ich umeleckú prácu na hodinách si môžete pozrieť tu a výsledky ich práce v galérii.                                                                  Mgr. Lea Pogáčová

Prečo mám rad slovenčinu - prečo mám rád Slovensko
Práca žiačky 8.B triedy Svetlany Botlovej bola  ocenená  v regionálnom kole súťaže Prečo mám rad slovenčinu - prečo mám rád Slovensko a postupuje na celoslovenské kolo. Dňa   5. decembra sa  Svetlana  zúčastnila slávnostného vyhodnotenia súťaže v Krajskej knižnici L. Štúra vo Zvolene. Ocenenú prácu si môžete prečítať tu.
V športoch sa nám darí.... 
Počas mesiaca november sa naši žiaci a žiačky zúčastnili niekoľkých  obvodných športových súťaží.  Bola to súťaž v basketbale chlapcov a dievčat, súťaž vo vybíjanej dievčat a súťaž MINIMAX a MIDIMAX vo volejbale dievčat. Všetci naši športovci podali  vynikajúci  kolektívny výkon,  o čom svedčí aj ich umiestnenie.  V basketbale chlapcov skončili naši chlapci na štvrtom mieste,  ale zo všetkých ostatných súťaží  sme  odchádzali ako víťazi. Tieto vynikajúce športové výsledky odrážajú systematickú prípravu žiakov a žiačok  počas hodín telesnej a športovej prípravy a tiež v rámci športových krúžkov pod vedením pána učiteľa Petráša.

Tekvicová párty.....
Dňa 25. 10 2013 zorganizovali pani učiteľky 1. stupňa tekvicovú párty. Bolo to stretnutie troch generácií – detí, rodičov a starých rodičov, ktorí si vyskúšali svoje výtvarné aktivity, ale aj pohybové a zábavné zručnosti. S chuťou a s radosťou sa  pustili do práce a zábavy. Fantázia detí spolu s prácou dospelých nadobudla reálnu podobu, výsledkom boli úžasné a nápadité tekvicové strašidielka osvetlené sviečkou, tekvicové lampióny, tekvicové šarkany, tekvicové plagáty a tekvicové masky. Usmiate tváričky a spokojnosť detí hovorili za všetko. Toto milé stretnutie splnilo svoj cieľ. Obohatilo nás všetkých o nové zážitky, rozvíjalo tvorivosť našich najmenších a prispelo k lepšiemu poznaniu sa detí i rodičov navzájom.  Určite  vás poteší niekoľko fotografií z tejto vydarenej akcie, ktoré si môžete pozrieť TU.                                                      Mgr. Monika Gondová 

"Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom"........
Dňa 26. septembra sme si už po niekoľkýkrát pripomenuli Európsky deň jazykov. Žiaci si vypočuli reláciu o vzniku a histórii tohto sviatku ako aj úryvky cudzojazyčných textov. Na chodbe si mohli prezrieť a niečo  prečítať z cudzojazyčnej literatúry. V jednotlivých  ročníkoch na druhom stupni robili rôzne aktivity. Piataci tvorili pexesá, šiestaci komixy, siedmaci si pozreli rozprávku v pôvodnom znení, ôsmaci si vybrali pre nich zaujímavý článok z časopisu a napísali, čím ich zaujal. Deviataci vytvárali plagát k tomuto dňu.
Niekoľko fotografií  o tom, ako sme si v škole pripomenuli Európsky deň jazykov, si môžete pozrieť tu.
Mgr.Želmíra Štefániková
Detská všestrannosť
V Krupine sa dňa 26. 9. 2013 konala súťaž v detskej všestrannosti. Súťažilo sa v disciplínach streľba zo vzduchovky, hod na cieľ, pravidlá cestnej premávky, jazda zručnosti, šplh po vodorovnom lane, poskytnutie prvej pomoci a určovanie drevín a bylín. Žiaci našej školy vytvorili 5 členné družstvá vo všetkých kategóriách a obsadili  celkovo 4. miesto. Jednotlivé družstvá sa umiestnili nasledovne: mladší chlapci  4. miesto, starší chlapci 4. miesto, mladšie dievčatá 3. miesto a staršie dievčatá 3. miesto.

Na bicykli bezpečne.......

My to vieme! Presnejšie naši žiaci, ktorí sa pondelok 20. mája zúčastnili obvodného kola v dopravnej súťaži ,, Na bicykli bezpečne“. Na súťaž sa pripravovali spolu s p. uč. Mýtovou, najmä počas Dopravného krúžku. Súťaž organizovalo CVČ Domček v Krupine. Z našej školy sa zúčastnili žiaci v dvoch družstvách. Družstvo A (starší žiaci) : Slávomíra Budajová, Dominika Drozdíková, Martin Paška, Andrej Mackov a družstvo B (mladší žiaci) : Laura Pálková, Sára Púpavová, Ivan Palkovič a Ján Jombík. Naše družstvo B (mladší žiaci) vyhralo 1. miesto a postúpilo na krajské kolo, ktoré sa konalo v Krupine dňa 28. mája. Žiaci úspešne zvládni jazdu zručnosti, dopravný test, jazdu podľa pravidiel cestnej premávky, vyriešili dopravné situácie a popísali povinnú výbavu bicykla. Bolo to náročné a nakoniec získali krásne, no hlavne zaslúžené 2. miesto. Mladším žiakom blahoželáme a tešíme sa z úspechu. Fotografie z tréningu a z obvodného kola si môžete pozrieť tu.

Deň s lesníkmi
Dňa 26. apríla sa žiaci 1. stupňa  zúčastnili náučnej exkurzie na lesníckej chate Rázdelie pri obci Žibritov. Hlavným cieľom tejto akcie bolo pripomenúť deťom nenahraditeľnú funkciu našich lesov priamo v prírode. Veľké poďakovanie patrí zamestnancom   OZ Levice Ing. Albertovi Mackovi, Ing. Petrovi Grófovi, Ing. Petrovi Chytilovi, Ing. Kataríne Martinovskej a Bc. Marte Mackovej , ktorí sa ochotne  podelili so svojimi skúsenosťami s našimi žiakmi. Pripravili žiakom pestrý program a prostredníctvom hier a rôznych aktivít obohatili ich vedomosti. STARÝCH HORÁROV UČILI , ŽE STROM JE ŽIVÝ TVOR A TAK SA K NEMU AJ TREBA SPRÁVAŤ. Verím, že aj týmto spôsobom môžeme ukázať deťom cestu ako sa starať o lesy  a ako ich chrániť,  lebo bez nich by sme tu neboli ani my. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť tu.

Slávik Slovenska
Školské kolo tejto speváckej súťaže prebehlo 23. apríla 2013. Zúčastnilo sa jej 19 žiakov v troch kategóriách. Súťaž  organizačne zabezpečuje p. uč. Križanová. Informácie o súťaži, účastníkoch, viťazoch ako aj fotografie si môžete môžete pozrieť tu. 
Deň Zeme
Vo štvrtok 25. 4. 2013 sa v našej škole konal deň Zeme. Bol venovaný odpadom, jednotlivým druhom, sepárácii a recyklácii odpadov. Pre žiakov boli pripravené stanovištia, na ktorých riešili rôzne úlohy, hrali sa, vyrábali predmety z odpadového materiálu. Žiaci prvého stupňa si mohli pozrieť aj divadlo a naučiť sa pesničku. Žiaci druhého sa mohli počas prechádzky po obci oboznámiť aj so spôsobom nakladania s odpadmi v obci. Na jednotlivých stanovištiach boli žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Ostatní žiaci ôsmeho a deviateho ročníka skrášľovali areál školy a čistili a natierali plot.  Vyšlo nám aj ideálne počasie, tak sme mohli prežiť zaujímavý a poučný deň. Fotografie si môžete pozrieť tu.
A opäť vybíjaná....
Tentokrát už regionálne kolo, ktoré sa konalo 15. marca 2013 v telocvični našej školy. Družstvo našich žiačok pod vedením p. uč. Petráša si zmeralo sily s družstvami dievčat z Pliešoviec a z Detvy. Po veľmi dobrom výkone sa nášmu družstvu podarilo zvíťaziť v obidvoch  zápasoch, a tak získať prvé miesto a postup na krajskú súťaž. Dievčatám k ich výkonu gratulujeme a v Málinci im budeme držať palce.
MINIMax Voley
Dňa 30. 1. 2013 sa žiačky našej školy zúčastnili tretieho kola v MINIMax Voley, kde po ťažkých bojoch skončili na druhom mieste a postupujú do ďalšieho kola.
Reprezentovali nás: T. Dudášová, R. Monišová, M. Tureková, D. Kmeťová,  D. Franeková, J. Jaďuďová, V. Paulínyová, T.Guttenová, M. Monišová.
50. výročie školy