Základná škola s materskou školou Bzovík
Vedenie školy

Zamestnanci školySpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský klub detíKontaktné údaje


Kontakty


Názov školy: Základná škola s materskou školou Bzovík 136
Adresa školy: 962 41 Bzovík 136
Telefón: ZŠ: 0455519136, 0455572304
Fax: 0455572304
MŠ: 0908327345
ZŠS: 0455524158
Webová adresa: http://zsbzovik.edu.sk
E-mail školy: zssmsbzovik136@gmail.com    
súťaže