Základná škola s materskou školou Bzovík
Vedenie školy

Zamestnanci školySpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský klub detíKontaktné údaje


Školský klub detí

Školský výchovný program a školský poriadok pre žiakov ŠKD je k nahliadnutiu u riaditeľky školy.

Ciele ŠKD

Zameranie ŠKD

Tematické oblasti výchovy


    
súťaže