Základná škola s materskou školou Bzovík
Vedenie školy

Zamestnanci školySpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský klub detíKontaktné údaje


Krúžky

ŠPORTOVÉ HRY - dievčatá mladšie

     Vedúci:            Mgr. Dušan Petráš
        
ŠPORTOVÉ HRY - dievčatá staršie
    Vedúci:             Mgr. Dušan Petráš

ŠPORTOVÉ HRY - chlapci (7. - 9. ročník)

     Vedúci:            Mgr. Dušan Petráš
   

ŠPORTOVÉ HRY - chlapci (5. - 6. ročník)
     Vedúci:            Mgr. Dušan Petráš
     

STREĽBA ZO VZDUCHOVKY
     Vedúci:            Mgr. Ján Antal
   

STOLNÝ TENIS chlapci
     Vedúca:            Ing. Slávka Sľúková

STOLNÝ TENIS dievčatá
     Vedúca:            Ing. Slávka Sľúková

   
STROJOPIS
     Vedúca:            Mgr. Jana Golianová

        
POMOCNÍČEK - I. stupeň
     Vedúca:            Mgr. Veronika Križanová


ŠIKOVNÍČEK - I. stupeň
     Vedúca:            Mgr. Monika Pálková
  
  
ČITATEĽSKÝ KRÚŽOK
     Vedúca:            Mgr. Margareta Špániková


POČÍTAČOVÝ KRÚŽOK 
     Vedúca:            Mgr. Monika Gondovál


ŠPORTOVÝ KRÚŽOK - I. stupeň
     Vedúca:            Mgr. Slavka Dudášová
                              Mgr. Andrea Paulíková

TANEČNÝ KRÚŽOK - I. stupeň
     Vedúca:            Mgr. Slavomíra Dadová    
súťaže