Základná škola s materskou školou Bzovík
Vedenie školy

Zamestnanci školySpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský klub detíKontaktné údaje


SLNIEČKO

Logo našej materskej školy má znázorňovať naše poslanie a zameranie ako aj našu víziu – pohľad do budúcnosti.

Deti sú súčasťou lúčikov slniečka, vzájomného poznávania, priateľstva a spolupráce.

Slniečko v strede znázorňuje dobré medziľudské vzťahy, usmiate  tváre, dobrú hrejivú náladu, radosť, ktorá nás hreje, zobúdza za cestou poznania, krásnych ľudových tradícií a zvykov .
Naše aktivity
Poslanie našej MŠ
Ciele MŠ
Hodnoty MŠ
Organizácia dňa
Obsahové celky

Aktivity počas školského roka
Všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú počas školského roka sú súčasťou denného poriadku. Sú naplánované podľa mesiacov.

Školský rok 2016/2017
Deň matiek
Stavanie mája
Hijó, hijó
Marec - mesiac knihy
Pampúšik
Morena
Vtáčie búdky
V kravíne
Karneval
Poľovníctvu zdar


Školský rok 2012/2013
Október

Zdravá výživa - 17. 10. 2013 - zhotovali sme spoločene s ďeťmi rôzne druhy šalátov - ochutnávka, výmena receptov. Foto
Mesiac úcty k starším - pripravili sme program pre starých rodičov a obdarovali ich vlastnoručne vyrobeným darčekom.
Foto
November
Besiadka so starkými - 20. 11. 2012 - našim deťom sa snažili priblížiť ich prežitý spôsob života, aké mali v tej dobe hračky, oblečenie - kroje, aké mali detstvo
 Foto
December
Príde Mikuláš - 6. 12 2012 - stretnutie s Mikulášom, rozdávanie balíčkov, program nám pripravili žiaci základnej školy
Foto
Posedenie pri vianočnom stromčeku - 20. 12. 20112
Február
Karneval -  Foto
Apríl
Otváranie zeme - 24. 4. 2013 - spoločne s ďeťmi z MŠ Čabradský Vrbovok sme otvárali zem kľúčom, rozlúčili so zimou a privítali sme jar  
Foto
Máj
Deň matiek - 15. 5. 2013 - stretnutie s mamičkami a starými mamami, pripravili sme im krátky program s darčekom  
Foto

    
súťaže