Základná škola s materskou školou Bzovík
Vedenie školy

Zamestnanci školySpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský klub detíKontaktné údaje


Rada školy
Štatút rady školy

Zloženie Rady školy:
2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy
 • Mgr. Dušan Petráš - za pedagogických zamestnacov základnej školy - podpredseda Rady školy
 • p. Emília Hollá - za pedagogických zamestnancov materskej školy
1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy
 • p. Marta Očenášová
4 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy
 • p. Petra Čiaková
 • Ing. Cyril Mackov
 • Mgr. Jozef Marunčiak - člen výboru
 • p. Lenka Sedmáková
4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy
 • p. Ivan Dendiš
 • Bc. Iveta Urbanová
 • Ing. Peter Lazár - predseda Rady školy
 • Ing. Jozef Oravec
Výbor Rady školy
Predseda: Ing. Peter Lazár
Podpredseda: Mgr. Dušan Petráš
Člen výboru: Mgr. Jozef Marunčiak


    
súťaže