Základná škola s materskou školou BzovíkZamestnanci školySpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský klub detíKontaktné údajeVedenie školy


Riaditeľka ZŠ s MŠ:        Mgr. Anna Kollárová

Zástupkyňa RŠ pre ZŠ:    Mgr. Lea Pogáčová

Zástupkyňa RŠ pre MŠ:   Mgr. Lucia Sedmáková  

Vedúca ZŠS:                    Ľudmila Gazdíková 
    
súťaže