Základná škola s materskou školou Bzovík
Vedenie školy

Zamestnanci školy

Školský výchovno-vzdelávací program

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský klub detíKontaktné údaje


Akcie

Školský rok 2015/ 2016
Lyžiarsky kurz

Školský rok 2014/ 2015
Deň detí
Deň Zeme
Čistenie Čekovského potoka pri príležitosti Svetového dňa vody
Zápis prvákov
Deň zvierat
Deň výživy

Školský rok 2013/2014Školský rok 2012/ 2013
Škola v prírode - krátky film
V tábore smrti - krátky film
Plavecký výcvik
Svetový deň vody
Karneval
Vianočný program 2012
Deň výživy
Deň zvierat


Školský rok 2011/ 2012

Deň detí
Plavecký výcvik
Deň Zeme
Exkurzia v Osvienčime


Školský rok 2009/ 2010
Oslavy 50. výročia založenia školy


Deň detí na našej škole

Dňa 4. júna sme oslavovali v našej škole Deň detí športovými aj vedomostnými súťažami, ktoré si pre spolužiakov pripravili žiaci deviateho ročníka.
Tento slávnostný deň sme prežívali v dobrej nálade a s vedomím, že zvíťaziť nemôžu všetci. Žiaci prvého stupňa oslávili Deň detí na ihrisku, kde súťažili v rôznych disciplínach. Každé dieťa z prvého stupňa si odnieslo medailu a sladkú odmenu. V rámci dnešného programu sa predstavili aj šermiari, ktorí ukázali  deťom niečo zo svojho umenia. Na záver sa uskutočnil výchovný koncert. Fotografie z dnešného dňa si môžete pozrieť tu.

Plavecký výcvik

V dňoch 28. mája až 1. júna  prebiehal plavecký kurz žiakov tretieho, štvrtého a piateho ročníka v liečebnom dome Jantár v Dudinciach. Všetci žiaci usilovne pracovali na tom, aby sa pod vedením svojich vedúcich Mgr. A. Kollárovej, Mgr. D. Petráša, Mgr. M. Čunderlíkovej, Mgr. S. Dudášovej a Mgr. G. Križanovej naučili plávať. Okrem dosiahnutých výborných výsledkov, sme zažili aj kopec zábavy.  Fotografie si môžete pozrieť tu.


Deň Zeme

Deň Zeme sme si v našej škole pripomenuli 20. apríla.  V rámci aktivít sme si na úvod vypočuli reláciu zameranú na význam Dňa Zeme a ekologického správania sa. Potom sa žiaci spolu so svojimi učiteľmi rozdelili a niektorí upravovali a čistili areál školy, iní prešli dedinou a blízkym okolím a vyzbierali odpadky.

V Osvienčime 13. apríla...

...sme všetci videli, čo je schopný urobiť človek človeku. Zdá sa nám to neuveriteľné a len ťažko to môžeme pochopiť. Tí ľudia ani netušili, čo ich tu čaká, boli presvedčení, že ich čaká nový život. Cestou do plynových komôr ich presviedčali, že sa idú iba sprchovať, tou sprchou však bol prudko jedovatý kyanid Cyklón B. Asi najstrašnejšie pôsobia zvyšky plynových komôr, kremačné pece, množstvá ľudských vlasov, topánok, kufrov a osobných vecí...to je všetko, čo ostalo po skutočných reálnych ľuďoch. Neuveriteľné boli aj príbehy konkrétnych väzňov, ktoré sa zachovali. Starý otec našej sprievodkyne túto hrôzu prežil. Mal obrovské šťastie, bol jedným z posledných deportovaných pred príchodom osloboditeľov. Návšteva tohto asi najsmutnejšieho miesta na planéte ostane určite pre nás mementom: nedopusťme, aby sa niečo podobné zopakovalo...

                                                                                                        Mgr. Lea Pogáčová a žiaci  9. ročníka

Späť

 

                                                                         

    
súťaže