Základná škola s materskou školou Bzovík
Vedenie školy

Zamestnanci školySpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský klub detíKontaktné údaje


Oslavy 50. výročia založenia školy

V sobotu 19. júna 2010 sme si v našej škole pripomenuli 50. výročie založenia plnoorganizovanej základnej školy na Bzovíku. Na oslavy boli pozvaní bývalí aj súčasní pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy. Program začal privítaním hostí riaditeľkou školy v hlavnej budove školy. Niekoľko fotografií si môžete pozieť tu.
Oslavy ďalej pokračovali prehliadkou areálu školy a vzájomnými rozhovormi medzi  prítomnými.
Naši hostia si mohli  pozrieť  prezentáciu, v ktorej bola zachytená súčasnosť našej školy a dosiahnuté úspechy našich žiakov a pedagógov. Na paneloch v hlavnej budove sme spracovali z dostupných materiálov históriu školy.
Vyvrcholením osláv bol kultúrny program, v ktorom sa predstavili súčasní žiaci  školy. Jeho súčasťou bolo aj divadelné prestavenie Ženský zákon. Jednotlivé časti programu ako aj divadelné predstavenie si môžete pozrieť kliknutím na príslušný odkaz.
Divadelné predstavenie Ženský zákon
1. časť
2. časť
3. časť
Kultúrny program
1. časť
2. časť
3. časť
4. časť
Na záver niekoľko fotografií súčasného areálu školy
    
súťaže