Základná škola s materskou školou Bzovík
Vedenie školy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský klub detíKontaktné údaje


Zamestnanci školy

Základná škola - pedagogickí zamestnanci

    Meno                                     Funkcie                                                    Vyučuje  
    Mgr. Anna Kollárová                riaditeľka školy                                         TSV,  RUJ, HUV
    Mgr. Lea Pogáčová                  zástupkyňa RŠ pre ZŠ                               DEJ, VYU
    Mgr. Slavka Dudášová              triedna učiteľka I.B                                   I. stupeň
    Mgr. Slavomíra Dadová            triedna učiteľka II.A                                   I. stupeň
    Mgr. Andrea Paulíková            triedna učiteľka III.A                 
                                                    vedúca MZ - I. stupeň
                              I. stupeň 
    Mgr. Monika Gondová             triedna učiteľka IV.A                                I. stupeň, MAT
    Mgr. Michaela Meňušová         t. č.  MD                                                          I. stupeň
    Mgr. Monika Pálková               triedna učiteľka ŠT II                               II. stupeň
    Mgr. Margareta Špániková        triedna učiteľka ŠT I                                I. stupeň
    Mgr. Božena Filušová               triedna učiteľka VII.A
                                                    vedúca PK spoločensko-vedných            
NEJ, RUJ, HUV, VYV, OBN, THD, SEE
                                                     predmetov                                               
    Mgr. Danka Zubčáková         
  kronika školy                                      
                                                     koordinátor protidrogovej činnosti            SJL , TEF, DEJ, OBN  
    Mgr. Želmíra Štefániková          výchovný poradca                                    ANJ, HUV
    PaedDr. Jana Palkovičová         triedna učiteľka VI.B
                                                     ročenka školy                                          SJL, OBN, ETV
    Mgr. Ján Antal                           koordinátor informatizácie                        GEG, INF, FYZ,
                                                     triedny učiteľ IX. A  
    Mgr. Miroslav Vilhan                                                                                 NBV katolícka, FYZ
    Mgr. Mária Trojáková               t. č.  MD                    
    Mgr. Dušan Petráš                     triedny učiteľ VIII. A                                 TSV, INF, 
    Ing. Slávka Sľúková                   triedna učiteľka V.A
                                                      vedúca PK prírodovedných predmetov
                                                      koordinátor environmentálnej výchovy
                                                      správca www stránky                              BIO,  INF, MAT, CHE
    Mgr. Jana Golianová                   triedna učiteľka V.B                                MAT, CHE
    Mgr. Anna Sedmáková               triedna učiteľka VI.A                               ANJ                                                   
    Mgr. V. Gombíková                    asistentka učiteľa                                                                                                   
    Mgr. Veronika Križanová            triedna učiteľka I.A                                1. stupeň
    Mgr. Roman Sarvaš                    učiteľ                                                     NBV - evanjelická                       

Základná škola - správni zamestnanci
    Marta Očenášová                      účtovníčka
                                                      mzdová účtovníčka
                                                      hospodárka
    Mária Vicianová                         upratovačka 
    Stanislava Guttenová                  upratovačka
    Milena Šufliarska                        upratovačka
    Ivan Dendiš                                kurič, školník

Materská škola - pedagogickí zamestnanci

    Mgr. Lucia Sedmáková               zástupkyňa RŠ pre MŠ                           predškolská výchova
    Emília Hollá                                 triedna učiteľka                                       predškolská výchova
    Katarína Pavlovicová                   učiteľka                                                 predškolská výchova

Materská škola - správni zamestnanci

     Lucia Pavlovicová                         upratovačka

Školský klub detí

   Bc. Jana Sláviková                        vychovávateľka
    Jana Petrušová                              vychovávateľka

Zariadenie školského stravovania

    Ľudmila Gazdíková                        vedúca ZŠS
    Mária Sliacka                                 kuchárka
    Anna Očenášová                            kuchárka
    Eva Korčoková                              kuchárka
    Alena Kohútová                             kuchárka
    Silvia Šufliarska                              kuchárka        

                                                        
                                                    
súťaže