Základná škola s materskou školou Bzovík
Vedenie školy

Zamestnanci školySpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský klub detíKontaktné údaje


Školský rok 2013/2014
Dreviny v areáli školy. Video spracoval Adam Gutten.
Máte minútku? Video do projektu recyklohry. Video spracoval Adam Augustín
    
súťaže